Advokat Harald Alfsen er partner i Stiegler Advokatfirma AS. Foto: Veronika Stuksrud
Advokat Harald Alfsen er partner i Stiegler Advokatfirma AS. Foto: Veronika Stuksrud

Innlegg: Hvordan forebygge og avdekke korrupsjon?

Hvordan avdekke korrupsjon? Det første er å se etter om en innkjøper er for opptatt av å få, eller mest aktuelt, å beholde en gitt leverandør, skriver advokat Harald Alfsen i dette innlegget.

Artikkelforfatteren

Advokat Harald Alfsen er partner i Stiegler Advokatfirma AS og har vært medforfatter av bok om korrupsjon.

På bygg.no 27.01.2023 kunne vi lese om en leverandør som nylig er dømt for grov korrupsjon. Han overførte nesten fire millioner kroner til byggelederen ansatt i en offentlig etat i Trondheim. Korrupsjonen foregikk på de mest kjente måtene. For eksempel at reelle fakturaer var overpriset, det ble utstedt fiktive fakturaer, falske lønnsutbetalinger til byggeleders ektefelle, fiktiv regnskapsføring, uriktig merverdiavgift og skattetrekk, og betaling for oppussing av byggelederens hytte.

Og alt var avtalt mellom leverandøren og den offentlig ansatte byggelederen. Normalt får begge de dømte straff som ikke er så forskjellig – både å motta og gi «utilbørlige fordeler» som det heter i straffeloven, er like straffbart. I denne saken var imidlertid byggelederen død, så bare leverandøren ble dømt. Dommeren mente at rundt fire års straff var det normale. Men forskjellige omstendigheter gjorde at dommen ble 2,5 år.

Dommen er ikke rettskraftig.

Vi har fått mange titalls korrupsjonsdommer de siste årene, både i privat og i offentlig sektor. Flertallet av dem har én ting til felles. At korrupsjonen foregår i forbindelse med innkjøpsprosesser. Det vil si at en leverandør og en innkjøper går sammen om å trikse, forfalske, underslå og berike seg selv.

Hvordan kan korrupsjonen forebygges? Det gjøres best ved at ingen, verken på innkjøper eller leverandørsiden, får håndtere de kommersielle og tekniske delene alene. Four eyes principle er et viktig bidrag til dette. Altså at det alltid må to personer til for å godkjenne. Videre er lange mellommenneskelige forhold uheldig, dette kan bidra til at korrupsjonskameratene utvikler en felles oppfatning og internkultur om den korrupte virksomheten. Både oppdragsgiver og leverandør bør derfor rotere på personene sine med jevne mellomrom.

En klassiker er videre at (korrupte) enkeltpersoner hos oppdragsgiver får påvirke spesifikasjonen for mye i retning av skreddersøm for sin korrupte medsammensvorne leverandør. Etter at tilbud kommer inn, bør evaluering og forhandlinger gjøres av flere enn en person. Også et antikorrupsjonsprogram med konkrete risikovurderinger er viktig, programmet bør også inneholde praktisk trening.

Hvordan avdekke korrupsjon? Det første er å se etter om en innkjøper er for opptatt av å få, eller mest aktuelt, å beholde en gitt leverandør.

Unormalt fokus på at bytte av dagens leverandør er kritisk, kan indikere sterke bindinger. Sentralt for å avdekke korrupsjon står også løpende prosjektrevisjon. Enten fra interne eller fra eksterne. Det viktigste de skal se etter er håndtering av endringer.

Er de nødvendige? Rett mengde? Pris og kvalitet? For lite skepsis hos innkjøper til å godkjenne endringer?

Se også etter om innkjøper har godkjent leveranser med mangler, får returprovisjon, har fått lån av leverandøren, får personlige rabatter, betalt for dyre turer eller seminarer, får sponsing til seg selv eller nærstående, eller andre fordeler.

Har man et antikorrupsjonsprogram, skal det være både lovlig og anbefalt å varsle ved mistanke om korrupsjon.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.