Taale Stensbye

Taale Stensbye

Innlegg: Godt gjort er bedre enn godt sagt, også når det gjelder vegbygging

Utbyggingene av E6 fra Gardermoen til Kolomoen og Rv. 3/25 i Løten og Elverum viser at det er ingen som bygger nye motorveger like effektivt og rimelig som Statens vegvesen.

Innlegg av:

Prosjektleder Taale Stensbye, Statens vegvesen Rv. 3/25 Løten Elverum og E6 Gardermoen-Kolomoen.

Med noen mils avstand har storsamfunnet investert 25 milliarder kroner i nye motorveger i Hedmark de siste årene. I juli 2020 var det snorklipping for Rv. 3/25 Løten-Elverum. I desember 2020 åpnet ny E6 fra Kolomoen til Moelv. Lenger sør var vegen mellom Gardermoen og Kolomoen ferdig i november 2014.

Dette er alle viktige vegstrekninger som nå har fått god, trafikksikker standard, med forutsigbar framkommelighet nord for Oslo.

Sammenlignbare strekninger
Motorvegbygging er utendørsidrett. Et hvert prosjekt møter egne utfordringer som skal løses, slik Warholm måtte takle søvnproblemer og busskø under OL i Tokyo. De tre motorvegprosjektene nord for Gardermoen er likevel sammenlignbare når vi ser på delstrekninger uten lengre bruer og tunneler.

Det er kostbart å bygge veg i Norge. Store motorveger med tunneler, bruer, og store konstruksjoner er aller dyrest. God planlegging, forutsigbar finansiering og effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene er viktig for få ned kostnadene. En nøkkel er å få på plass den entreprenøren som kan levere de beste løsningene.

Tabellen under viser meterprisen for motorveg med fire felter på strekninger nord for Gardermoen på E6 og Rv. 3/25 uten lengre bruer og tunneler omregnet til 2021 kroner. Tabellen er laget på grunnlag av totale prosjektkostnader. (byggeplanlegging, entreprenørkostnader, utgifter til byggherre og grunnerverv)

* Gardermoen Dal og Skaberud-Kolomoen: 104.000 kroner pr. meter (Statens vegvesen)
* Dal-Minnesund: 128.000 kroner pr. meter (Statens vegvesen)
* Løten-Elverum: 164.000 kroner pr. meter (Statens vegvesen)
* Kolomoen-Moelv: 200.000 kroner pr. meter (Nye Veier AS)

Prisen for hele strekningen Vegvesenet bygde mellom Gardermoen-Kolomoen er 196.000 kroner pr. meter. Det er inkludert alle konstruksjoner: Minnesundsbrua og Julsrudbrua (630+315 meter) 5,2 kilometer tunneler, og uttak av fire millioner m3 fjell langs Mjøsa.

Gjenbruk av E6
Den viktigste årsaken til meterpriser ned mot 100.000 kroner på strekningen Vegvesenet bygde mellom Gardermoen og Kolomoen, er gjenbruk av E6 fra 1990-tallet. Det samme gjorde Nye Veier forbi Hamar.

Vegvesenet fikk også økonomisk forutsigbarhet gjennom å låne penger av bompengeselskapet. Slik kunne entreprenørene sette inn mange maskiner og mye folk som sikret rask framdrift. Fra 2012 til 2015 omsatte vi for fire-fem milliarder kroner hvert eneste år. Til sammen bygde vi 66 kilometer motorveg og 17 kilometer dobbeltspor for jernbanen i tillegg til lokalveger og sykkelveger

Etter åpningen av den siste strekningen på E6 Gardermoen-Kolomoen, flyttet E6-staben til Vegvesenet videre til Løten for å sluttføre planleggingen, og starte byggearbeidet med ny riksveg 3/25 Løten-Elverum.

Lav risiko – billigere veg
Nøkkelen for å få ned kostnadene, er å fjerne mest mulig av risikoen når entreprenøren skal gi pris. Vegvesenet inviterte tre entreprenører som fikk ett år til å undersøke vegtraseen og forberede det endelige tilbudet. Slik kunne entreprenørene presentere løsninger de var gode på. OPS-modellen sørget for at entreprenøren igjen kunne sette på tilstrekkelig med folk og maskiner til å sikre effektiv framdrift. Resultatet var at Skanska bygde vegen på 26 måneder. Det var tre måneder raskere, og 1,5 milliarder kroner rimeligere enn planlagt.

Erfaringene fra Hedmark med tidlig involvering av entreprenørene er ny standard når Vegvesenet skal bygge nye veger. Det betyr at alt ligger til rette for mer veg for pengene når Statens vegvesen skal bygge nye veger over hele landet de neste årene.

Vi hedmarkinger er kanskje ikke så flinke til å skryte av oss selv. Vi holder oss mer i gata til treneren til verdens beste friidrettsutøver Karsten Warholm: Leif Olav Alnes. «Godt gjort, er bedre enn godt sagt». Slik er det bygging av nye veger også.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.