Foto: Aktiv Bygg
Foto: Aktiv Bygg

Innlegg: Fra kildesortering til gjenbruksplan

Denne høsten lanserer BMW, som trolig første bilprodusent, ideen om en bil som er bygget av 100 prosent resirkulerte materialer. Slik det ser ut nå, er det lenge til byggebransjen som helhet kommer med tanker eller planer om hus bygget av 100 prosent gjenbrukte materialer.

Av:

Amund Alm, daglig leder i Aktiv Bygg.

Obos er klart på riktig vei med Construction City på Ulven. Men ellers må det være lov å si at bransjen er sent ute. Nå er det kommet en viktig gulrot. Prisen på sentrale byggematerialer er steget opptil 100 prosent. Bransjen kan ikke vente at kundene skal dekke alt det. Vi må tenke smartere, vi må ta i bruk begrepet og tanken om sirkulærøkonomi.

Det holder ikke lenger med de pålagte avfallsrapportene og tømming på riktig sted. Om ikke myndighetene krever det, må vi kreve det av oss selv. Vi må planlegge for gjenbruk, ombruk eller videreforedling til bruk i andre sammenhenger.

Klimaendringene går raskere, blir mer intense og noen av trendene er nå irreversible ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC). I EU har vi krav om å kildesortere 70 prosent. I virksomheten jeg leder, krever vi av oss selv at vi skal kildesortere 80 prosent. Tallet må være nærmere 100, og det må tydeliggjøres hvilke formål det kildesorteres til. Vi må ganske enkelt legge detaljerte planer for gjenbruk.

Foto: Aktiv Bygg
Foto: Aktiv Bygg

Etter hvert vil vi oppdage at det nesten ikke er grenser for hva som kan sorteres og hva det sorterte kan brukes til. Og bruksområdene kommer til å være i både nye og gamle bygg.

Kanalene tilbake til bruk kan være i egne prosjekter, gjenvinning for bruk i andre materialer og salg til private som er på jakt etter rimelige materialer til nybygg eller oppussing.

Med gjenbruk i egne prosjekter spares både innkjøpsprisen, som blir stadig høyere, og frakt, som heller ikke blir billigere.

Det er ikke nødvendig med statistikk for å skjønne at det kastes for mye avfall fra byggeaktivitet. I Norge var det i 2019 astronomiske 1.948.641 tonn. Tallene oppdateres fra SSB 9. desember i år, og da er de trolig høyere.

Når gamle bad fornyes, er det ikke uvanlig at porselen, ja til og med marmor, kastes og gjerne knuses for å ta mindre plass i containeren. I en litt konservativ bransje som vår, er det alltid motforestillinger. Det som kommer først, er at dette tar tid og koster penger. Det er mulig det. Men kravene kommer uansett.

Da kan bransjen vinne mye ved å ha vært første ute med gjenbruksplan for alle dine aktiviteter og med tanker om sirkulærøkonomi i alt bedriften gjør. Er vi dyktige nok, kan vi til og med sette en standard som myndigheter etter hvert adopterer.

Underveis er det grunn til å tro at det er penger å tjene på å ligge i forkant og gjøre de riktige tingene før andre tenker tanken. Hvem tar initiativene, og hvem går foran?

Byggebransjen skal på verdensbasis stå for 40 prosent av alt avfall. I Norge skal det være rundt 25 prosent. Det kan vi ikke leve med. Og det må vi vise i aktiv handling.