Egil Skavang (Foto: Trine Hisdal)

Innlegg: Forhindre forslumming

Arkitektene har ønsket å bidra når kommunalminister Jan Tore Sanner inviterer byggenæringen til hastearbeid om flyktningetilstrømmingen. Resultatet av å holde arkitektene utenfor kan bli at Sanner får for dårlige boliger til mennesker i krise.

Egil Skavang

Adm. dir.
Arkitektbedriftene i Norge

Vi må hindre personlige og sosiale problemer blant flyktninger, både umiddelbart og på lengre sikt. Derfor må de som skaffer boliger til flyktninger ikke kaste seg på for lettvinte løsninger. Mange boliger med lav kvalitet skaper slum. Arkitekter er utdannet for å ivareta bokvalitet, og staten har et ansvar for å bruke denne kompetansen. Konsekvensene av å planlegge feil og bygge dårlig kan bli svært alvorlige.

Akutt fase

Byggenæringen og eiere av bygg har startet å skaffe tomter og husly umiddelbart. Kanskje er ethvert telt bedre enn å bo på fortauet. Likevel mener vi at det må stilles noen minstekrav til kvalitet i boforholdene også for utslitte mennesker i krise. Fra dag én er håndteringen av denne situasjonen styrende for vårt omdømme, våre kostnader, våre lokalmiljø og vår mulighet for å gjøre nye innbyggere til god arbeidskraft som skal skape utvikling. Norske arkitekter har gjort seg bemerket i flyktningtiltak i utlandet.

Mottaksfase

Mange mottak har brukbare kvaliteter som midlertidig bolig. Men SINTEFs undersøkelse av asylmottak tidligere i år viste at 50 prosent av mottakene er i dårlig stand. Undersøkelsen dokumenterer også konsekvensene dårlige kvalitet har på holdninger og adferd hos beboerne og konsekvensene dette har for omgivelsene.

Vi risikerer at tiltakene som nå settes inn bare handler om å få oppbevart flest mulig mennesker. Arkitekter og rådgivere har kompetansen til å utforme veiledning og plan for innsatsen i kommunene og til å prosjektere områder og boliger som møter kravene vi må stille. Det trengs tydelige standarder for kvalitet i det som gjerne blir en permanent offentlig infrastruktur for ikke-permanente boliger.

Bosetting

Kravene til varig bolig må ikke være lavere for flyktninger enn for andre. Plan- og bygningslovens bestemmelser om boligbygging må gjelde fullt ut samtidig som det bør gis retningslinjer for hastebehandling av saker. En god integrering er avhengig av lokale forhold så vel som kulturelle hensyn og må skje med faglig kvalifiserte ressurser.

Boliger må prosjekteres ut fra nye behov og de skal stå lenge og være rimelige. Dette er vår oppgave!