Eirik Remo. Foto: Moment Studio
Eirik Remo. Foto: Moment Studio

Innlegg: Flere bedrifter tar kontakt om narkobruk blant ansatte

Vi merker helt klart at narkotikabruken blant unge har endret seg. Det påvirker også bedriftene og hvordan de håndterer dette. Her er fem gode råd som vi mener er viktig å diskutere i bedriften.

Fakta

Innlegget er skrevet av Eirik Remo, fagsjef for HMS i NHO Elektro (tidligere Nelfo), en landsforening i NHO

Etter mange års erfaring med HMS i elektronæringen merker jeg en økning i antall bedrifter som henvender seg om ansattes kokainbruk. Det er ikke bare Nelfo som opplever at antall henvendelser om kokainbruk blant ansatte øker. Også Akan opplever den samme økningen. Akan skal bistå arbeidslivet med å håndtere ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk.

Ny forskning viser at kokainbruk blant unge har økt. I løpet av en toårsperiode fra 2020 til 2022 doblet bruken seg fra tre til seks prosent blant unge menn mellom 20-40 år. Bruk av illegale rusmidler er mer utbredt blant sysselsatte som også har et høyt alkoholforbruk. Det kom også frem at en høyere andel håndverkere oppga også bruk av kokain, ecstasy/MDMA og amfetamin enn gjennomsnittet.

Kokain er dessverre blitt et vanligere rusmiddel blant dagens unge og de tar med seg disse vanene inn i arbeidslivet. Det er ikke bare den enkeltes personlige helse som står på spill. Det kan i verste fall gå ut over arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen, som igjen kan føre til arbeidsulykker.

Her er fem ting som er viktig å være klar over når det gjelder bruk av narkotika:

  • Det gir økt risiko for ulykker og skader
  • Det kan føre til et dårligere arbeidsmiljø
  • Nedsatt produktivitet og kvalitet på arbeidet
  • Det kan føre til juridiske konsekvenser og ansvar
  • Det har en påvirkning på den mentale helsen

Samarbeid og støtte

For å lykkes med å bekjempe rusmisbruk er samarbeid nøkkelen. Dette inkluderer samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og andre relevante parter som for eksempel Akan eller din bedriftshelsetjeneste. Å håndtere utfordringene knyttet til rusmisbruk og avhengighet i arbeidslivet er et ansvar vi deler som samfunn og arbeidsgiver.

Godt tips: En god rusmiddelpolicy som er kjent for alle ansatte kan bidra til å forebygge rusutfordringer i bedriften.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.