Kristin Folge. Foto: Erik Burås/Samferdsel & Infrastruktur
Kristin Folge. Foto: Erik Burås/Samferdsel & Infrastruktur

Innlegg: Et hjertesukk fra vinterveiene

I vinter har det vært skrevet om brøytebilsjåfører som kjører med hjertet i halsen. Om politi som måtte rykke ut til utforkjøringer og farlige situasjoner i trafikken på grunn av vanskelige kjøreforhold. Samtidig som bilister klaget på brøytemannskapene som arbeidet på den samme veistrekningen. Bilistene klaget til politiet fordi de mente brøytebilene kjørte for sakte.

Innlegg av:

Kristin Folge
Konserndirektør for Drift og vedlikehold i Mesta

Dessverre så er ikke dette nytt for oss. Vi opplever altfor ofte at våre brøytemannskaper blir kjeftet på, truet og forbikjørt. Det kan fort skape farlige situasjoner. Jeg vil derfor komme med en oppfordring, og kanskje også for noen, en oppklaring. Spesielt nå, med mye trafikk i forbindelse med vinterferie.

Den store variasjon i topografi gjennom vårt lange land, bringer med seg noen utfordringer når det kommer til vær og føreforhold gjennom vinteren. Vinterdriften av veiene våre er avgjørende for å holde landet åpent. Hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne holde veien åpen og farbar, gjøres av erfarent fagpersonell i Mesta, eller av oss i samarbeid med veieier (som enten er Statens Vegvesen, fylket eller kommunene), og baserer seg på driftskontraktens krav til standard. I tillegg bruker vi avansert teknologi som beslutningsstøtte. Det betyr at når vi brøyter, høvler, strør, salter eller annet, så er det tiltak iverksatt etter nøye vurderinger. Likevel opplever vi av og til at trafikanter ikke er enig i våre tiltak. Ei heller hvordan vi utfører disse tiltakene.

Det kanskje mange ikke vet, er at brøytebilen ikke skal kjøre raskere enn 40 km/t. Det er av hensyn til sikkerhet og for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på brøytingen. Når enkelte trafikanter velger å legge seg tett på brøytebilen, eller til og med kjøre forbi, så øker risikoen både for fører av brøytebilen, den som kjører forbi og andre trafikanter. Det samme gjelder aggressiv oppførsel gjennom for eksempel tuting og hytting med neven. Det er forstyrrende. Forholdene foran brøytebilen er ofte krevende.

Av og til må vi også salte. Da bruker vi avansert teknologi og friksjonsmålinger, sammen med mange års erfaring for å avgjøre når, hvor og hvordan vi skal salte. Samme teknologi hjelper oss å begrense saltmengden. Du kan være helt sikker på at vi ikke ønsker å salte mer enn vi absolutt må for å opprettholde krav til friksjon.

Veidrift er et fag som våre folk i Mesta har lang erfaring med, og er eksperter på. I stort må det sies at vi gjør disse tiltakene på vinterveiene for at du, og de du er glad i, skal ferdes trygt og komme fram dit de skal i god behold. Vi ber om at vi kan få gjøre jobben vår uten unødvendige og farlige forstyrrelser, slik at vi alle kan komme trygt fram.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.