Carl Godager Kaas, John Erling Strand pg Julie Lund Pedersen. Foto: Multiconsult
Carl Godager Kaas, John Erling Strand pg Julie Lund Pedersen. Foto: Multiconsult

Innlegg: Enormt potensial for ombruk av byggematerialer - hvordan realisere det?

Hver dag rives 66 bygg og byggenæringen står for 25 prosent av avfallet i Norge. En stor andel av disse byggene inneholder store mengder materialer med lang gjenværende levetid og god tilstand. Med kravet om kartlegging av byggematerialer for ombruk og et åpenbart stort potensial, hvorfor realiseres ikke mer ombruk?

Innlegg av:

John Erling Strand (direktør Bygg og Eiendom Oslo), Carl Godager Kaas (leder bærekraft i Bygg og Eiendom Oslo) og  Julie Lund Pedersen (rådgiver ombruk). Alle Multiconsult

Kravet om ombrukskartlegging kom nedfelt i byggteknisk forskrift i 2023 og omfatter ombrukskartlegging av søknadspliktige tiltak i boligblokk eller yrkesbygg over 100 kvadratmeter, eller der avfallsmengden overstiger 10 tonn. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring og står for rundt 16 prosent av Norges klimagassutslipp og ¼ av avfallet i Norge. Det er derfor ingen tvil om at næringen er en viktig aktør for å nå Norges ambisjoner innen klima og miljø.

Ombruk har stor umiddelbar effekt og kan bidra til å redusere behovet for nye materialer, klimagassutslipp og avfallsproduksjon raskt. Utfordringene med ombruk er imidlertid flere. Blant barrierer og faktorer som må løses er mellomlagring, kostnader til demontering og lagring, usikkerhet rundt kvalitet og garanti på materialene, ansvar- og risikofordeling, kompetanse, utlysning av prosjekter samt åpne markedsplasser for ombruksmaterialer.

Hva kan ombrukes?

I 2021 gjennomførte Multiconsult en kartlegging av åtte større bygg i Oslo og Trondheim hvor 16 639 byggematerialer ble vurdert for ny bruk i andre bygg. Konklusjonen var at det kan være mulig å nå en besparelse på opptil 340 tonn CO2-ekvivalenter og flere millioner kroner.

Generelt er byggematerialer med lang gjenværende levetid, høy råvarepris, dyr eller energikrevende produksjon og god tilstand best egnet for ombruk. Noen godt egnede ombruksmaterialer er blant annet hulldekker, teglstein og steinmaterialer, fasadeplater, kabelstiger, takstein, isolasjon, nyere vinduer og dører, kontorskillevegger, himlinger, belysning og varme-, ventilasjons- og sanitærkomponenter.

Og nettopp for ombruk av komponenter innen varme, ventilasjon og sanitær (VVS) er potensialet stort. Forskning har avdekket at VVS-installasjoner står for hele 20 prosent av det totale klimagassutslippet fra materialer i nybygg, og over det dobbelte ved rehabilitering. Her er det tunge komponenter med mye metall som gir størst klima- og miljøgevinst å bruke på nytt.

Hvert år er Multiconsult med på å gjennomføre tusenvis av prosjekter og oppdrag. Vi ser hvordan mangel på insentiver og rammeverk fra myndighetene, samt mangel på erfaring og praktisk kompetanse, fungerer som viktige barrierer. Sistnevnte har vi angrepet målrettet gjennom et kompetanseløft innen ombrukskartlegging og -rådgivning for våre medarbeidere. Ved å ta denne kompetansen inn i samarbeid med våre private og offentlige oppdragsgivere, arkitekter, entreprenører, leverandører og andre aktører kan vi reelt bidra til å realisere ombruk i prosjekter.

Det er uten tvil et stort potensial for ombruk av materialer innen bygg, eiendom og anlegg. Selv om det er mange utfordringer og barrierer, er næringen avhengig av erfaring for komme fremover og finne nye løsninger. Avfallstrømmen og klimaendringene venter ikke på at vi finner disse løsningene. I dag er mange interessert i å gi bort ombruksmaterialer, men få er interessert i å ta det inn i sitt prosjekt. Alle kan få til ombruk med egne eller andres ombruksmaterialer.

Byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og spesialister på ombruk må sammen ta ansvar, og myndighetene bidra med insentiver og rammer slik at næringen i enda større grad får et spark bak til å bidra til klimamålene. De praktiske utfordringene løser vi sammen underveis!