Joachim Sahlqvist er seniorrådgiver i softwareselskapet IFS. Foto: IFS

Joachim Sahlqvist er seniorrådgiver i softwareselskapet IFS. Foto: IFS

Innlegg: En digitaliseringsgiv i byggebransjen

Nå som byggebransjen går gjennom tøffere tider, med høyere rente og permitteringsvarsler, er tiden moden for omstilling.

Inlegg av:

Joachim Sahlqvist, seniorrådgiver i softwareselskapet IFS.

Ikke siden 1999 har det blitt satt i gang færre byggeprosjekter enn det ble i tredje kvartal av 2023. Det er vanskelig å gjøre noe med faktorene som har skapt denne krisen, verken som individ eller bedrift, men det er mulig å justere sin virksomhet for å gjøre den mer motstandsdyktig mot kriser.

Selv om byggebransjen er en kapitalintensiv bransje, er det overraskende at byggefirmaer klarer seg relativt dårlig sammenlignet med virksomheter i andre bransjer.

Excel-ark til besvær

Hva er så årsaken til den lave motstandskraften? Byggebransjen sliter generelt med å holde tritt, og er derfor sen med digitalisering sammenlignet med andre forretningsområder. Mange byggefirmaer, uavhengig av størrelse, stoler på utdaterte IT-løsninger som er utviklet gjennom årene, og som ikke tilbyr den oversikten eller fleksibiliteten som er nødvendig for å håndtere krisetider. Den manglende digitaliseringen er derfor sentral for bransjens sårbarhet.

Byggesektoren begynner imidlertid å bli mer klar over hva digitaliseringen har å tilby. Flere byggefirmaer innser at prognoser, praktisk implementering og overvåkning av byggeprosjekter må forbedres, og at digitalisering av virksomheten er løsningen på dette.

I dagens økonomisk urolige tider er det mer nødvendig enn noensinne å kunne forutsi den økonomiske avkastningen på et potensielt byggeprosjekt. I nesten alle andre bransjer håndteres disse beregningene og analysene av forretningssystemer som er spesifikt utviklet for formålet, men i byggesektoren er Excel eller papir og penn fremdeles populært.

Å håndtere planlegging og økonomi i Excel har store begrensninger. For eksempel er det ikke mulig å koble sammen håndteringen av medarbeiderressurser, økonomi og materiellflyt i programmet. Det er heller ikke mulig å få en oversikt over prosesser og kjerneaktiviteter når alt er i to-dimensjonale regneark.

Veien ut av lavkonjunkturen

Byggebransjen legger hindringer i veien for seg selv ved å holde fast ved utdaterte rutiner og IT-løsninger. Den mangelfulle bruken av digitale verktøy gjør det vanskeligere å fullføre prosjekter innenfor gitte tidsrammer, holde seg til budsjettet og oppfylle kvalitetskravene - noe som alltid er viktig både i høy- og lavkonjunktur.

I dag finnes det velutviklede forretningsløsninger, spesielt utviklet for byggefirmaer, som er enkle å integrere i de ulike virksomhetene innenfor byggebransjen. Disse effektiviserer ikke bare arbeidet, men gir også økonomisk forutsigbarhet, slik at byggefirmaer kan opprettholde en god økonomi selv i økonomisk turbulente tider. Å utstyre sin organisasjon med disse digitale verktøyene gjør det mulig for byggefirmaer å se veien ut av lavkonjunkturen foran seg.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.