Jon Helsingeng

Innlegg: Byggeplasser uten SF6-gass

SF6-gass skader miljøet og utgjør en potensiell fare for arbeidere på byggeplasser. Ingeniører, byggherrer og entreprenører bør velge elektriske anlegg uten den miljøfiendtlige gassen.  

Jon Helsingeng

Administrerende direktør for Eaton i Norge

Det er sørgelig at det i dag primært benyttes fossile energikilder på byggeplasser i Norge. Skal Norge nå klimamålene må mye gjøres annerledes – også i byggenæringen. Det gjøres mye bra arbeid for å redusere bruken av klimagasser, eksempelvis har ENOVA med flere, utarbeidet en veileder for hvordan man skal gå frem for å skape utslippsfrie byggeplasser. Kunnskap er en forutsetning for å lykkes i klimakampen. Derfor ønsker jeg å dele informasjon om en miljøsynder som har fått for lite oppmerksomhet - særlig sett i lys av at klimaverstingen er nesten 23 000 ganger mer skadelig enn CO 2!

Miljøsynderen få har hørt om
Miljøsynderen jeg sikter til heter svovelheksaflourid, mer kjent som SF6-gass. Gassen finnes i bryteranlegg som forsyner byggeplasser med strøm. Miljødirektoratet trekker frem elektriske bryteranlegg som den viktigste kilden til utslipp av SF6-gass. Slike miljøfiendtlige bryteranlegg benyttes på byggeplasser over hele Norge i dag.

SF6-gass brukes for å kvele og slukke farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg. Gassen er nesten 23 000 ganger mer skadelig enn CO 2 og forbudt i alle andre sektorer bortsett fra energisektoren. SF6-gass har en halveringstid på utrolige 3000 år og er svært farlig for mennesker når gassen antennes – faktisk så farlig at brannvesenet ikke går inn i slike anlegg ved brann. På tross av at det finnes miljøvennlige alternativ som verken koster mer, eller er mer komplisert å bruke, installeres det årlig hundrevis av bryteranlegg med SF6-gass.

Mye bra arbeid er lagt ned for å redusere bruken og utslippstallene har gått ned. Eksempelvis har Bane NOR kommet langt i sine innkjøpsbeslutninger innen elektro der de krever løsninger som er frie for skadelig gass av hensyn til miljøet. Flere burde følge etter fordi gassen lekker fortsatt ut fra norske byggeplasser hver eneste dag. I gjennomsnitt inneholder bryteranlegg omtrent fire kilo av miljøverstingen. Det er dessverre blitt etablert en aksept for at slike anlegg kan lekke inntil ett prosent hvert år. Det sier seg selv at dette er unødvendig miljøslitasje når miljøvennlige alternativ er ute på markedet. Bruken av SF6-gass må stoppes – ikke bare av hensyn til miljø, men også sikkerheten til arbeiderne.

Bruken av SF6-gass må stoppes
I dag finnes det trygge løsninger som er langt bedre for miljøet. I stedet for SF6-gass kan lysbuer kveles ved hjelp av vakuum og solid isolering. Det er viktig å påpeke at prisen eller kvaliteten på SF6-frie anlegg ikke avviker fra miljøfiendtlige bryteranlegg. Derfor er det uforståelig at bryteranlegg med den miljøfiendtlige gassen benyttes i byggeprosjekter over hele Norge. Fordi et forbud enda ikke er opprettet for energisektoren, hviler det et stort ansvar på ingeniører, byggherrer og entreprenører om å ta valg som ikke skader miljø og potensielt personell.Ved å ta i bruk SF6-frie anlegg spares miljøet for flere tusen kilo SF6-gass. Fordi SF6-gassen er blant de verste klimagassene, tilsvarer de årlige SF6-gass utslippene flere titalls millioner kilo CO 2. Bruken av SF6-gass må stoppes.