Jon Karlsen

Jon Karlsen

Innlegg: Byggenæringen må gjennom en total digital omveltning. Nå går det for tregt. Kjære DiBK, kom på banen.

Andre bransjer som f.eks dagligvare, bank, offshore og bilbransjen har alle vært igjennom totale omlegginger, full industrialisering og kraftig effektivisering. Forretningsmodellene er fullstendig forandret og logistikkmodellene er optimalisert.

Innlegg av:

Jon Karlsen

Det som har muliggjort disse totale endringene, er digitalisering.

Skal byggenæringen klare de fremtidige utfordringene med krav til bærekraft og økt utenlandsk konkurranse, må vi gjennom den samme gjennomgripende omleggingen!

Flere aktører i næringen har forstått dette og er flinke. Virksomheter som f.eks Mestergruppen, Norgeshus og Block Watne ligger langt fremme og utvikler stadig flere gode digitale løsninger. De har alle klare forretningsmessige motiver for det de driver med.

Det gjøres også digitale piloter og prosjekter på mange andre hold. Forskningsrådet har nettopp delt ut penger til diverse prosjekter, det er opprettet et samordningsråd som skal kjøre prosjekter osv, osv.

Men det går for tregt! – De aller fleste jobber fortsatt som de alltid har gjort. BIM modellene blir fortsatt ikke brukt fullt ut. EDI brukes kun i en liten del av byggevarehandelen. FDV dokumentasjon blir fortsatt som oftest overlevert som ei mappe full av PDFer og kopier av brosjyrer! Fortsatt går minst 25 kg byggevarer pr m2 som vi bygger, til deponi! Brorparten av digitaliseringspilotene blir kun piloter! Byggenæringen må bidra mer til at vi skal nå 1,5 graders målet!

I næringen har vi gjennomført Digitalt Veikart 1.0, Bygg21, Digitalt Veikart 2.0 og nå er vi i gang igjen med nytt program! Alle programmene har vært gjennomført for å motivere til samhandling og samarbeide for å digitalisere. Mange har snakket om en felles «dugnad».

Jeg tror ikke på dette lenger.

Jeg tror ikke det skjer noe ordentlig endring før vi er nødt til å endre oss. Så lenge vi har nok å gjøre og noen tjener penger så får vi ikke «dugnaden». Vi må ha noen klare krav som vi ikke kommer utenom. Da først skjer det noe. Og jeg tror myndighetene må sette disse kravene. Se hva som nå skjer, nå som vi vet det kommer krav til CO2 regnskap i TEKen! Plutselig blir det utviklet programmer og metoder for å gjøre dette. Når kravet kommer, så skjer det noe.

Jeg tror at et lovkrav til full digital sporbarhet på alt vi bruker i byggeprosessen kunne vær et slikt krav som kunne få ting til virkelig å skje. Hvis du må levere en digital dokumentasjon / modell som viste alt som var brukt i bygget, når alt var produsert av hvem osv før bygget kunne tas i bruk, da må du digitalisere fra A til Å.

All nødvendig teknologi finnes. Og mer brukervennlige programmer og duppeditter vil helt sikkert raskt komme hvis kravene kommer.

Kravene bør inn i TEKen. DiBK, kom på banen! Næringen må pushes og settes krav til for at den nødvendige digitale omveltningen skal skje. Nå går det for tregt.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.