Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer. Foto: orske Trevarer/Heidi Dokter
Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer. Foto: orske Trevarer/Heidi Dokter

Innlegg: Bedrifter «straffes» for å ha gjort energisparingstiltak

Begeistringen steg ikke i taket i norske trevarefabrikker over regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet. Bedriftene er i all hovedsak små og mellomstore og kjøper strøm på spotpris slik som folk flest, samtidig som de er store strømbrukere for å holde maskiner i gang. Mange føler nå sterk frustrasjon over høye strømpriser, som spiser av et eventuelt overskudd – som skulle vært brukt til nettopp å kunne investere i enøk tiltak.

Innlegg av:

Hilde Widerøe Wibe
Administrerende direktør i NHO-foreningen Norske Trevarer

Situasjonen for vår bransje har vært kritisk siden strømprisene begynte å stige kraftig i september i fjor. Vi har eksempler på bedrifter som har opplevd opp til 900 prosent økning i strømprisen. Trevarebedrifter har i utgangspunktet lave marginer, og to år med pandemi og raskt økende råvarepriser har satt marginene under ytterligere press. Krigen i Ukraina med tilhørende sanksjoner forsterker dette bildet.Situasjonen kan bety kroken på døra for solide hjørnesteinsbedrifter i flere lokalsamfunn over hele Norge.

Mange hevder man bare kan hente igjen de økte strømkostnadene på kundene, men realiteten er annerledes. Råvarepriser er ofte noe som kan hentes inn – indeksregulering kan kontraktsfestes osv. Driftskostnader er normalt ikke det. For det første er kontrakter inngått lang tid i forveien. Mange kunder, også offentlige, aksepterer ikke prisøkningen, og det er vanskelig å prise fram i tid med usikkerhet på hva de faktiske kostnadene er. Vi har eksempler fra en bedrift som nettopp mistet en kontrakt på 10 millioner til utlandet fordi kunden ikke ville betale for den økte strømprisen.

Det har vært svært krevende å investere i strømsparing samtidig som store deler av resultatet spises opp av økte strømkostnader. Like fullt har flere investert i energisparende tiltak som for eksempel flisfyring, varmegjenvinning, solcellepanel eller forhandlet frem prissikringer for en begrenset periode. Det oppleves da som en kalddusj når de på grunn av strømtiltak og redusert forbruk nå faller under 3 prosenten som regjeringen har satt som nedre ramme. Med den støttepakken som nå er lansert, så blir bedriftene i realiteten «straffet» av at de har vært på ballen og redusert energiforbruket.

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer. Bedrifter som har fått fra 3 til 6 gangeren i økte strømutgifter er mer normalen enn unntaket. Det er en prisvekst de ikke klarer å hente igjen i markedet. Dette er på sikt ikke bærekraftig og vil føre til industridød i Norge. Bedrifter melder om at de ønsker å sette i gang med tiltak som varmepumpe, takisolering og etablering av solcellepanel. Imidlertid innebærer dette for mange en investeringskostnad tilsvarende merforbruk på strøm bare i 2022.

Vår bransje produserer byggevarer av tre fra norske skoger og skaper grønne arbeidsplasser. Det er en bransje politikere har sagt at de vil satse på nå- og i fremtiden. Uavhengig av strømstøtte er vår industri så kraftkrevende at det også bør på plass støtteordninger og rådgivning fra Enova for hvordan drive mer effektivt og redusere egen strømbruk. Vi håper virkelig at et samlet Storting finner mer kraftfulle tiltak enn det Regjeringen har klart å få til.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.