Lars Jacob Hiim er administrerende direktør i Bioligprodusentenes Forening. Arkivfoto: Arve Brekkhus
Lars Jacob Hiim er administrerende direktør i Bioligprodusentenes Forening. Arkivfoto: Arve Brekkhus

Innlegg: Bærekraftig framtid med fortsatt hyttebygging

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom skvatt da han leste mitt innlegg om bærekraftig hyttebygging. Da må han ha misforstått hovedpoengene mine.

Artikkelforfatteren

Lars Jacob Hiim er administrerende direktør i Boligprodusentens Forening.

I artikkelen forsøkte jeg å beskrive at Boligprodusentenene jobber for en mer bærekraftig hytteproduksjon. Jeg skrev at vi skal tilrettelegge for deling og utleie av hytter, og at vi må utnytte potensialet som ligger i transformasjon og fortetting av allerede utbygde, «grå» arealer. 

Jeg skrev at kommuneplaner og reguleringsplaner må legge til rette for slik transformasjon. Jeg regner med at Lunøe er enig med meg om dette.

Vi er kanskje mer uenige om utvikling av «grønne» arealer. Jeg mener det blir feil å pålegge alle distriktskommuner å innføre en «markagrense» rundt utbygde «grå» arealer, og nekte ny hyttebygging utenfor. Jeg mener at det fortsatt må være mulig å ta i bruk «grønne» arealer, men at forutsetningen må være at dette gjøres på en skånsom måte. 

Jeg mener derfor at mange hyttefelt kan utvides, og nye hyttefelt etableres, uten at dette nødvendigvis fører til store naturtap. I artikkelen pekte jeg på noen tiltak; ikke bygge på snaufjellet, unngå nedbygging av myr, bevare vegetasjon og redusere terrenginngrep

Jeg mener det var riktig av meg å påpeke betydelige svakheter og overdrivelser i faktagrunnlaget som er presentert. Faktagrunnlaget skal jo ligge til grunn for politikken og forvaltningen, og bør derfor være korrekt.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.