Knut Storås. Foto: Grundfos Norge
Knut Storås. Foto: Grundfos Norge

Innlegg: Å tjene penger er ofte viktigere enn miljøet

Nå er det på tide at bygg- og anleggsektoren går i bresjen for tydelige krav til livskostnader i nybygg.

Innlegg av:

Knut Storås
Servicespesialist
Grundfos Norge

Klimaendringene går i feil retning, likevel er det ofte bare pengene som rår når nybygg skal etableres. Investorer, byggherrer og entreprenører har som mål å tjene penger på businessen sin, og det er greit.

Problemet er at byggebransjen ofte velger prisgunstige, men kortsiktige løsninger. Utbygger ser bare på hva det koster å bygge selve bygget. Dermed sitter både miljøet og de fremtidige eierne med skjegget i postkassa. De langsiktige, bærekraftig og lønnsomme løsningene over tid velges bort da de nye byggene får nye eiere. Vi bør i stedet se på livskostnadene for nybygg, bare slik kan bransjen ivareta miljøet og lønnsomhet over tid.

Et godt eksempel på dette er el-biler. Norge har som mål «Kun nullutslippsbiler i 2025». Rammebetingelsene for å velge el-bil når du skal kjøpe ny bil er lagt godt til rette. Det er reduserte avgifter til staten; lavere engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og bompenger. Slik som med el-bilene er tydelige krav til livskostnader for nybygg og bærekraftige løsninger veien å gå. Økonomisk stimuli fra det offentlige kan forandrer regnestykket og dermed bidra til riktigere og mer langsiktige valg. Men for nybygg bør bransjen komme politikere i forkjøpet og sette standarden selv.

I bransjen jeg selv jobber i som er fremst på vannteknologi og pumpeløsninger erfarer jeg at det fortrinnsvis velges for ofte prisgunstige pumpeløsninger på tross av at det finnes bedre langsiktige pumpeløsninger. Energieffektive pumpeløsninger som er bedre for miljøet vårt og som er økonomisk lønnsomme over tid er veien å gå. Alle indikatorer viser at klimaendringene går i feil retning og spørsmålet blir jo hvor lenge vi skal sitte stille i båten og se på at det bygger seg opp til storm!

For å hindre at det bygger seg opp til storm tror jeg at politikere og bedrifter som ivaretar sosial verdiskapning og miljø på lik linje med økonomiske gevinster er redningen, også kjent som Trippelbunnlinje. Dette er bærekraftig business! Så til «syvende og sist» hvor lenge skal vi sitte å se på at jordens varsellamper lyser rødt!

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.