Anleggsleder Hilde Marie Horpestad i Kruse Smith Anlegg holdt et HMS-inlegg for Jenter i EBA om en brukonstruksjon som kollapset i forbindelse med bygging av ny E39 Kristiansand vest-Mandal øst i januar i år.

Anleggsleder Hilde Marie Horpestad i Kruse Smith Anlegg holdt et HMS-inlegg for Jenter i EBA om en brukonstruksjon som kollapset i forbindelse med bygging av ny E39 Kristiansand vest-Mandal øst i januar i år.

Innledet bygningsferien med læring om brukollaps

Jenter i EBA er et nettverk av kvinnelige lærlinger og fagarbeidere hos entreprenørbedriftene i Agder. Ved inngangen til sommerferien hadde de sin siste samling og kombinerte sosialt med faglig program.