Innlandets Trepris tildelt Våler kirke

Innlandets Trepris er tildelt Våler kirkelige fellesråd og sivilarkitekt espen surnevik as for Våler kirke.

Prisen ble utdelt av de to fylkesordførerne i Hedmark og Oppland under middag ved felles fylkesting på Hamar 20. april 2016. Juryen har bestått av oppnevnte fagkyndige fra de to fylkene samt innovasjon Norge.

- Jeg er svært glad for treprisen som kun utdeles ved egnede anledninger. Prisen peker på de nye løsningene prosjektet har tatt frem, basert på regionalt industrielt næringsgrunnlag, og de positive ringvirkningene et kirkeprosjekt med lokal forankring kan skape for innovasjon og nytenking i en region. Takk for hjelp og bistand fra kunnskapsmiljøer og næringsliv innen treteknologi i regionen, sier Espen Surnevik

- Premiesummen på 50.000 kroner vil jeg, sammen med Fellesrådet i Våler, gi til etterbestilling av flere bord, og originale stoler i tre til kirken. Prispengene vil dermed bidra til å forsterke kirkeprosjektet i Våler ytterligere, legger han til.

Kriterier for tildeling av Innlandets Trepris:

• At kandidaten representerer noe banebrytende innenfor tre bransjen i vid forstand

• At kandidaten har gjort en innsats som skaper respekt og annerkjennelse i markedet, fag- miljøet og hos folk flest

• At kandidatens innsats representerer et verdifullt bidrag i forhold til å stimulere til interesse for og anvendelse av tre, og ved dette kan bidra til rekruttering av ungdom inn i utdannings-institusjoner, bedrifter, organisasjoner m.m. hvor bruken av tre står sentralt

• At kandidaten gjennom anvendelsen av råstoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele verdikjeden fra stubbe til sluttbruker

I et utdrag fra Juryens begrunnelse heter det -

Årets vinner representerer på mange måter de lange linjene i bruk av tre. Produktet forener bruk av tre som byggemateriale og funksjonalitet med eksepsjonell moderne arkitektur, og er et fremtidsrettet verk som er bygget for å stå i flere hundre år. Med beliggenhet i et av de største skogområdene i Europa kan bygget knyttes direkte til stedet og landskapet med bjørk og furu som de to dominerende treslagene i området.