Foto: Steinar Svensbakken/Innlandet fylkeskommune

Innlandet vil teste ut automatisk tilstandsregistrering av fylkesveier

Innlandet fylkeskommune får 6,6 millioner kroner for å forske på veitilstand. Pengene skal brukes til å se på hvordan tilstanden til en vei kan kartlegges, via kameraer som er montert på bussene.

Fylkeskommunen får pengene fra Norges forskningsråd i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) sine avdelinger i Trondheim og Gjøvik.

- Metoden går ut på å montere kameraer på bussene til Innlandstrafikk, for å kartlegge tilstanden på veien som bussen kjører på. Informasjonen fra kameraene blir så overført til datamaskiner og analysert, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

NTNU skal finne ut hvordan data som hentes inn fra bussene kan bearbeides og brukes i analyser. Resultatene skal brukes til å planlegge hvilke vedlikeholdstiltak som bør utføres på vegen.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP) er glad for at Innlandet kan gå foran, sammen med NTNU, og forske på dette fagområdet.

- Innlandet fylkeskommune og universitetet skal være med på å utvikle helt ny teknologi. Resultatene av denne forskningen kan få betydning for alle som driver med drift og vedlikehold av veger i Norge, sier Hagen til nettstedet.

- Spesielt gledelig er det at vi har en avdeling av NTNU på Gjøvik her i Innlandet, som har god kompetanse på geomatikk og geografiske informasjonssystem. Dette miljøet har vi nytte av å samarbeide med i flere sammenhenger, sier han.

- Vi har nesten 7.000 kilometer fylkesveier i Innlandet. Det er krevende å ha oppdatert oversikt over tilstanden på dette vegnettet til enhver tid, sier samferdselssjef Aud M. Riseng.

I gjennomsnitt er det cirka 600 busser som kjører for Innlandstrafikk hver dag. Med et tastetrykk etter hver busstur blir det mulig å overføre data som viser hvordan tilstanden på vegen er, og om den endrer seg fra dag til dag.

- Målet er å kunne gjøre tilstandsregistreringer av fylkesvegnettet uten å måtte reise ut på tidkrevende befaringer, sier samferdselssjefen.

- På denne måten sparer vi penger, og vi får et bedre grunnlag når vi skal planlegge og beregne kostnadene for drifts- og vedlikeholdstiltak.

- Dette vil også komme entreprenørene til gode, når de skal regne på oppdrag for fylkeskommunen. De vil få tilgang til oppdatert informasjon om vegnettet, uavhengig av om de har hatt oppdrag for fylkeskommunen før, på de vegene som en utlyst kontrakt omfatter, skriver fylkeskommunen.