Illustrasjonsfoto.

Innlandet skal asfaltere 183 kilometer - slik ligger entreprenørene an i konkurransen om oppdragene

Innlandet fylkeskommune skal i 2021 asfaltere for vel 170 millioner kroner. Denne uka har det vært anbudsåpning for fire kontrakter.

Innlandet fylkeskommune har nylig hatt anbudsåpning for fire kontrakter. Totalt skal fire entreprenører sørge for at 183 kilometer fylkesvei asfalteres. 

– Vi jobber hele tiden med å gjøre fylkesveiene våre bedre og tryggere. Ny asfalt er et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på vegene våre, sier Sjur Strand, fungerende leder i utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Dette er tilbudene som har kommet inn på de fire kontraktene:

Hedmarken - Lillehammer:

 • Peab Asfalt Norge AS - 41.076.090,-
 • Veidekke Industri AS - 41.160.864,-
 • Skanska Industrial Solutions AS - 50.135.209,

Innlandet sørvest:

 • Veidekke Industri AS 43.340.393,-
 • NCC Industry AS- 47.131.092,-

Innlandet sørøst:

 • Veidekke Industri AS - 30.021.537,-
 • Peab Asfalt Norge AS - 30.157.417,-
 • Skanska Industrial Solutions AS - 37.835.165,-

Nord-Østerdal og Nord-Gudbrandsdal:

 • NCC Industry AS - 37.721.267,-
 • Peab Asfalt Norge AS - 37.882.713,- 
 • Veidekke Industri AS - 38.099.872,-

– Vi vil i tiden som kommer gjennomgå tilbudene før kontrakt med valgte entreprenører blir inngått. Pris vektlegges i alle kontraktene, men i en av kontraktene vektlegger vi også miljø. I en av de andre kontraktene er det stilt krav om at entreprenøren skal levere klimaregnskap, sier enhetsleder Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune i kommentar.

Det er første gang at miljø vektlegges i anbudskonkurranser om asfaltering av fylkesveger i Innlandet.

– Det er positivt at miljø vektlegges fordi det vil bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og legging av asfalt. Med bakgrunn i de erfaringene vi gjør i år, er målet at miljø i løpet av få år vektlegges i alle konkurranser om asfaltering i Innlandet, legger Sjur Strand til.

Etter planen vil asfaltering av fylkesveger i Innlandet starte i løpet av mai.

Frem til oktober vil 183 kilometer fylkesveg i Innlandet få ny asfalt.