INNEKLIMAkongressen 2020

StedGardermoen, Norge
ArrangørFDVakademiet
Fra08.06.2020
Til09.06.2020
TidspunktMandag kl 9.45 - tirsdag kl 15.00

Fokus på inneklima – arbeidsmiljø og energikostnader

På kongressen samler vi trådene i et fagområde i rivende utvikling. For byggeiere og -driftere har det så stor betydning at SINTEF har forsket på det i fire år. Grønn Byggallianse åpner Inneklimakongressen 2020 og bidrar dermed til at disse to dagene får en grønn tråd som heter «bærekraft».

Talerlisten under INNEKLIMAkongressen er full av kvalitet. Med oss har vi GK Inneklima, Sintef, Toma Eiendomsdrift, Camfil Norge, Skanska, Airthings, Multiconsult, Astma- og Allergiforbundet, Arbeidstilsynet og en rekke andre renommerte foredragsholdere.

Mads Mysen, Arne Rud, Kjell Petter Småge, Sverre Holøs, Kai Gustavsen, er kjente navn for de som er opptatt av byggdrift og inneklima.

Bredt og godt om inneklima
- Best mulig arbeidsmiljø og lavest mulig energikostnad, vil mange svare hvis vi spør hva som er viktig i forhold til inneklima. Dette åpner opp for store diskusjoner om hva det betyr og hvordan man skal oppnå det. Først og fremst handler inneklima om å finne balansen mellom forventningene til de som bruker bygget og kostnadene knyttet til å drifte det. Inneklima er sammensatt. Det handler om lys, luft, utsyn, materialvalg og utforming av lokaler.

På høy tid
Derfor samles Norges fremste fagfolk og byggdriftere på Gardermoen i juni. De kommer fra forskningsmiljø, jobber med bærekraft, har fokus på arbeidsmiljø, er entreprenører eller leverandører av løsninger og teknologi. Målet når disse kommer sammen til to dager med brede og gode innlegg og diskusjoner, er at dette skal endrer måten hver og en tenker og jobber på fremover. Velkommen til to spennende og utviklende dager som endrer veien videre.

Tidligfrist: 18. februar

Program og påmelding