Inn i reverseringens tid?

Når nye blokker langs den politiske aksen kommer inn og overtar styringen er det mange planer og ønsker som skal innfris. Disse vil ofte gå på tvers av hva den forrige regjeringen fikk gjennomført og har lagt opp til. Vi er nå i ferd med å gå inn i en tid der flere tidligere vedtak og planer skal løftes opp med ønske om å reversere. Det er ikke sikkert alle disse reverserings-planene bør gjennomføres.