Kristin Skogen Lund. Foto: Arve Brekkhus

- Inkluderingsvilje i bedriftene

Mange av NHOs medlemmer er positive til å inkludere folk med hull i CV-en. - Verdien av å lykkes med dette er stor for både enkeltpersoner og samfunn, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Mange av NHOs medlemsbedrifter svarer gjennom Arbeidsgiverbarometeret at de er positive til å engasjere personer som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet.

- Når arbeidsgiveres holdninger blir pekt på som en hovedbarriere mot ansettelse av personer i denne gruppen, så stemmer ikke det med virkeligheten, sier Skogen Lund, som i tillegg til NHOs Arbeidsgiverbarometer også viser til Fafo og Ringer i Vannet som sannhetsvitner.

I Ringer i Vannet er arbeidsgiver utgangspunktet, ved at man starter med arbeidsgivers behov for arbeidskraft. I dette prosjektet har 80 prosent av kandidatene endt opp med en ansettelse.

- En hovedkonklusjon fra NTNU-evalueringen er at rekrutteringsstrategien i prosjektet virker, sier Skogen Lund.

Til årskonferansen Verdien av arbeid 9. januar har NHO engasjert NHH-professor Katrine Løken og Manudeep Bhuller til å skrive en rapport om sysselsetting og potensialet for å øke denne.

- Formålet er å få et grunnlag for en god diskusjon om problematikken og mulige løsninger. Løken viser at potensiale for høyere sysselsetting er stor, men da må vi ha en arbeidslivspolitikk tilpasset en ny økonomisk virkelighet og nye kompetanseutfordringer. I rapporten kommer det en del friske forslag, noen er vi enig i, andre er vi ikke enig i, sier Skogen Lund. 

- For svært mange som står utenfor arbeidslivet, er det svært ofte mangel på riktig kompetanse som er problemet. Da er det viktig at de får dette, der også bedriftene er en viktig læringsarena, sier NHO-sjefen.

- Hvis vi klarer å hjelpe personer til å bli aktører i eget liv, ta ansvar for seg selv og omgivelsene sine, ha kompetanse som er etterspurt, vil de bli interessant arbeidskraft. Dette er en tredobbel vinn: Bra for personen, for samfunnet og for bedrifter som tar samfunnsansvar og som får motivert arbeidskraft.