Vinneroppgaven har tittelen Rotløs, mot et fotfeste, og er laget av Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Foto: Statsbygg
Vinneroppgaven har tittelen Rotløs, mot et fotfeste, og er laget av Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Foto: Statsbygg

Inkluderende bofellesskap ble prisvinner-prosjekt for arkitektstudenter

Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole har fått Statsbyggs studentpris for arkitektur 2023 for oppgaven «Rotløs, mot et fotfeste».

Det melder Statsbygg i en pressemelding. De to studentene har sett på mulighetene i et gammelt industriområde i Kristiansund, og foreslått boliger i bofellesskap for fire like store grupper: flyktninger, studenter og eldre, og til slutt en del som er tilgjengelig for alle.

Studentene har lagt vekt på at man deler på vedlikeholdsarbeidet, og at dette kan skape tilhørighet og fellesskapsfølelse, og de ønsker at det skal være en fordeling mellom privat, felles og offentlig areal. De ser blant annet for seg en kafé.

– Oppgaven tar for seg en svært aktuell problemstilling. Vinnerne setter seg høye mål med et bofellesskap, som kan føre mennesker med ulik bakgrunn sammen, sier jurymedlem og sjefsarkitekt i Statsbygg, Synnøve Haugen, i pressemeldingen.

Her heter det videre at juryen påpeker at det er gjort et grundig og troverdig forarbeid med studier av relevante referanseprosjekter, feltarbeid og intervju med relevante eksperter og brukergrupper i nærområdet.

– Vi er imponerte over engasjementet og arbeidet som er lagt ned. Oppgaven viser en bevissthet rundt arkitekten sin rolle, ikke bare som formgiver, men også som prosessleder i samfunnet. Det arkitektoniske uttrykket er tydelig og klart. Selvbyggerboligene er løst med gode og logiske romløsninger, og med fleksible fellesarealer der de forskjellige beboergruppene kan møtes og etablere ønskede aktiviteter, heter det i meldingen.

Vinnerne av arkitekturprisen får 20.000 kroner, i tillegg til heder og ære. Prisen har blitt delt ut siden 2008, og går til «eksperimentelle og nyskapende studentprosjekter på masternivå».

Underdirektør Hege Eeg i Statsbygg (t.v.) delte ut prisen til Nora Håskjold saman med BAS-rektor Emma Nilsson. Foto: Statsbygg
Underdirektør Hege Eeg i Statsbygg (t.v.) delte ut prisen til Nora Håskjold saman med BAS-rektor Emma Nilsson. Foto: Statsbygg