TW Gruppen har investert omtrent 120 millioner kroner i et gjenvinningsanlegg for gravemasse på Disenå utenfor Oslo.
TW Gruppen har investert omtrent 120 millioner kroner i et gjenvinningsanlegg for gravemasse på Disenå utenfor Oslo.

Inin Group kjøper TW Gruppen

Inin Group AS har blitt enig om hovedvilkårene i en avtale om å kjøpe 70 prosent av massehåndteringsselskapet TW Gruppen AS.

TW Gruppen er en ledende spesialist innen miljøvennlig håndtering, transport og resirkulering av gravemasser. Med det planlagte oppkjøpet, vil Inin Group etablere massehåndtering og resirkulering som en fjerde investeringsplattform, skriver Inin i en pressemelding

– I dag er Norge dårligst i klassen når det kommer til resirkulering og gjenbruk av gravemasser som sand, grus, leire, sement og stein. Norske myndigheter legger imidlertid stadig mer press på utviklere for å gjenbruke resirkulerte gravemasser, så vi forventer at dette markedet vil vokse betraktelig de neste tiårene. Med sitt toppmoderne anlegg for vasking og resirkulering av gravemasser på Disenå, og tilhørende infrastruktur i Osloregionen, har TW Gruppen et perfekt utgangspunkt for å kapitalisere på denne trenden, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group i meldingen.

Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjenbruker Norge cirka 55 prosent av overskuddsmasser. I Nederland er tilsvarende tall 99,8 prosent.

– Det er økende etterspørsel etter gjenbruk av resirkulert masse, med kun én nåværende leverandør på Østlandet. Vi er nå i siste fase av idriftsettelsen av resirkuleringsanlegget vårt som er levert av CDE Group, som er den ledende leverandøren av resirkuleringsanlegg for gravemasser. Offentlig sektor vil i økende grad kreve gjenbruk av resirkulerte masser, og bygg- og anleggsnæringen må etterleve dette, sier Tom Wilhelmsen, administrerende direktør i TW Gruppen AS i samme melding.

Morselskapet TW Gruppen AS ble etablert i 2012 og består i dag av fire datterselskaper:

  • Massebalanse Oslo AS: Mottakssted for gravemasser på Haraldrud I Oslo. Herfra blir forurensede masser transportert til anlegget på Disenå for vasking og resirkulering (se punkt 2 under). Massebalanse Oslo selger også resirkulert masse til byggeprosjekter.
  • Massebalanse Norge AS: Mottar, renser og resirkulerer gravemasserpå Norges eneste innendørs renseanlegg på Disenå, cirka 60 kilometer nord-øst for Oslo. De resirkulerte, rene massene selges til gjenbruk i byggeprosjekter.
  • Tom Wilhelmsen AS: Massetransportfirma med en bilpark på 33 lastebiler som gjennomgår et fornyingsprogram hvor dieseldrevne lastebiler erstattes med helelektriske lastebiler.
  • TWI Eiendom AS: Eier landområdet og eiendommen til vaske- og gjenvinningsanlegget på Disenå.

TW Gruppen har investert omtrent 120 millioner kroner i et gjenvinningsanlegg for gravemasse på Disenå utenfor Oslo. Anlegget skal være i full drift i løpet av andre kvartal 2023. Resirkuleringsanlegget er et av kun to på Østlandet.

TW Gruppen har som mål å levere konsoliderte inntekter på 205 millioner kroner og driftsresultat på 36 millioner kroner i 2023, og forventer å øke dette til 270 millioner kroner i inntekter og driftsresultat på 65 millioner kroner i 2024.

I henhold til avtalevilkårene vil Inin Group kjøpe 70 prosent av aksjene i TW Gruppen, og 51 prosent av aksjene i TWI Eiendom AS. Inin Group har en opsjon på å erverve resterende 30 prosent av aksjene i TW Gruppen. Transaksjonen er underlagt sedvanlige gjennomføringsbetingelser, tilfredsstillende due diligence og endelig transaksjonsdokumentasjon.

Den endelige aksjekjøpsavtalen forventes å bli undertegnet i løpet av andre kvartal i 2023.