Konserndirektør i Inin Group, Øivind Hopestad. Foto: Inin Group
Konserndirektør i Inin Group, Øivind Hopestad. Foto: Inin Group

Inin Group kjøper opp Laje

Inin Group AS har onsdag inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Laje AS, som er en entreprenør innen bygging og vedlikehold av infrastruktur. Inin Group oppjusterer samtidig konsernets estimerte proforma driftsinntekter og driftsresultat for 2023.

Laje sysselsetter 275 spesialiserte medarbeidere innen elektro, fiber og tele. Selskapet forventer å passere en omsetning på over 700 millioner kroner i 2023.

– Dette oppkjøpet gjør oss til en stor aktør innen infrastrukturtjenester relatert til strømforsyning, telekommunikasjon, fiber og elektrifisering i østlandsområdet. Vi er svært glade for at Laje nå blir del av Inin Group, der vi har en meget kompetent portefølje av selskaper med fokus på å levere infrastrukturtjenester i Norden. Laje vil være en kjernevirksomhet i «Power Distribution»-vertikalen vår, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group, i en pressemelding fra selskapet.

– Stort vekstpotensial
Laje ble etablert I 2002 og har til nå vært eid av Ringerikskraft. Laje er en entreprenør med fokus på infrastruktur innen fagområdene energi, telekommunikasjon, fiber og veilys/veiteknikk.

– Det er stort vekstpotensial innen alle Lajes fagområder, som påvirkes positivt av megatrendene innen elektrifisering og digitalisering, i tillegg til betydelige underinvesteringer i elektrisk infrastruktur i Norge gjennom mange tiår, sier Øivind Horpestad.

Verdien av Lajes nåværende rammeavtaler anslås til å være rundt 490 millioner kroner årlig.

Ifølge Linin Group gjennomførte Laje i løpet av 2022 et betydelig forbedringsprogram som blant annet innbefattet en restrukturering og strømlinjeforming av organisasjonen. Laje forventer å levere driftsinntekter på mer enn 700 millioner kroner i 2023.

– Entreprenørselskapet i Ringerikskraft har vært gjennom en stor vekstreise siden oppstart, og de har vokst fra et lokalt marked på Ringerike til å bli en større nasjonal el-entreprenør. Med Inin Group inn som eier vil Laje få vekstmuligheter som er nødvendig i entreprenørmarkedet fremover, og Ringerikskraft kan samtidig styrke sin satsing innen vannkraft, strømnett og varme, sier Alf Inge Berget, styreleder i Laje AS og konsernsjef i Ringerikskraft.

Ifølge Linin Group forventes transaksjonen gjennomført i løpet av tredje kvartal 2023.

– Oppkjøpsdrevet snuoperasjon
Som følge av det planlagte oppkjøpet av Laje AS, oppjusterer Inin Group konsernets estimerte proforma driftsinntekter for 2023 fra tidligere kommuniserte 800 millioner kroner til omtrent 1,5 milliarder kroner, inkludert oppkjøpene som Inin Group allerede har offentliggjort.

Inin Group oppjusterer også proforma driftsresultat for 2023 fra 93 millioner kroner til omtrent 110-115 millioner kroner etter oppkjøpet av Laje.

– Jeg synes det er verdt å minne om at Inin Group på samme tidspunkt i fjor kun hadde ett porteføljeselskap, Elop Technology, som tapte penger. Vi har siden da gjennomført en vesentlig strategiendring og en oppkjøpsdrevet snuoperasjon som jeg er stolt av. Vi har et sterkt lag som er i stand til å konsolidere og bygge opp robuste plattformer. Fokuset vårt er og blir å skape aksjonærverdier, konkluderer Øivind Horpestad.