Inger Kristin Ulveseth er valgt til styreleder i Byggopp Vestland. Foto: EBA Vestenfjelske

Inger Kristin Ulveseth leder styret for Byggopp Vestland

På årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble Per Christian Stoltz gjenvalgt som styreleder og Inger Kristin Ulveseth som nestleder. Ulveseth ble også valgt inn som styreleder for Byggopp Vestland, som første kvinne siden etableringen av i 1977.

Styret i EBA Vestenfjelske består ellers av Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør, Knut L. Stauri, HS Bygg, Arne Kleivdal, Backe Bergen og Marie Therese H. Haukeland, Heldal Entreprenør. Øystein Kvamme, Skanska, ble valgt som varamedlem.

Byggopp Vestland får Inger Kristin Ulveseth som styreleder. Som styremedlemmer ble valgt Arnt Rune Andreassen, Entreprenør Magnar Sivertsen, Martha Brandvik, Engelsen Bygg, Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør, Knut L. Stauri, HS Bygg, Birger Grov, Glass og Byggteknikk, Roald Ask, Gravdal Bygg og Ove-Jonny Berge, Skaar VVS. Styremedlem fra Fellesforbundet er Mads Wiik Kleven, og Torbjørn Reigstad fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Den nye valgkomiteen for det hele består av Arild Grønsdal, NCC, Ingmar Austevoll, Veidekke Entreprenør og Jan Olav Jørgensen, Tertnes Entreprenør.

Årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble avholdt fredag 17. april med fysisk tilstedeværelse i Bergen for fem personer og med øvrig deltakelse på nett og ved fullmakter. I alt var 74 av 86 mulige stemmer representert. Før årsmøtet i EBA Vestenfjelske var det gjennomført årsmøter i Byggopp Sogn og Fjordane, EBA Sogn og Fjordane lokallag og Byggopp Hordaland. Hovedsak var vedtak om innfusjonering av foreningens lokallag i Sogn og Fjordane med EBA Vestenfjelske, og sammenslåing av virksomhetene i Byggopp Hordaland og Byggopp Sogn og Fjordane til Byggopp Vestland. Byggopp Vestland skal ha to avdelinger, en i hver av de to gamle fylkene.

– Styrene i foreningene har over flere år gjennomført gode prosesser for å tilpasse organisasjonsstrukturen i EBA Vestenfjelske og Byggopp i de to tidligere fylkene til nye Vestland fylke. Vedtektene er endret på en måte som sikrer begge de tidligere fylkene representasjon i foreningenes styrende organer, og det er svært tilfredsstillende at årsmøtene enstemmig godkjente denne dynamiske endringen slik at vi er operative under én paraply fra Sveio i sør til Stryn i nord, sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske i en pressemelding.

Vestland er det femte største fylket i landet med nær 640.000 innbyggere, fordelt på 43 kommuner. EBA Vestenfjelske har 65 medlemsbedrifter og i Byggopp Vestland er det 256 medlemsbedrifter. Byggopp organiserer virksomheten tilpasset den administrative inndelingen for videregående opplæring i den nye fylkeskommunen. EBA Vestenfjelske og Byggopp Vestland har kontorer i Bergen og i Førde, med en stab på i alt ti medarbeidere. Byggopp Vestland har kontrakt med 411 lærlinger, og er dermed et av landets største opplæringskontor i bygg- og anleggsfag.

Fra årsmøtene i EBA Vestenfjelske og Byggopp Vestland. Fysisk til stede var fra venstre Hans Skorpen, Hans Martin Moxnes, Per Christian Stoltz og Jonny H. Olsen. Foto: EBA Vestenfjelske