– Det er ingen tegn til bedring i nyboligmarkedet, krisen bare forsterker seg, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

– Det er ingen tegn til bedring i nyboligmarkedet, krisen bare forsterker seg, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

– Ingen tegn til bedring i nyboligmarkedet

Solgte og igangsatte nye boliger i juli er henholdsvis 17 og 25 prosent lavere enn juli 2022.

– Det er ingen tegn til bedring i nyboligmarkedet, krisen bare forsterker seg. Nå trenger vi handling fra regjeringen for å sikre boligforsyningen og arbeidsplasser i hele landet, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Hiim kunne tirsdag presentere tall for nyboligmarkedet i juli.

Han viser til at gjennomsnittlig årlig boligbehov er på 29.384 boenheter, etter syv måneder i 2023 er det igangsatt 6.528 boenheter.

– Svikten i boligforsyningen er alvorlig for de som trenger bolig nå. Nedbygging av kapasiteten i boligbyggingen kan føre til underforsyning i flere år fremover, sier Hiim.

Salget av nye boliger i juli 2023 er 17 prosent under salget juli 2022, og solgte nye boliger hittil i år er på 7.560 boenheter, noe som er 38 prosent under samme periode i 2022.

– Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 28 prosent under, småhus er 22 prosent under og leiligheter er 46 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 2.111 eneboliger, 1.673 småhus og 3.776 leiligheter i hittil i år, skriver foreningen.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er på 14.829 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4.008 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3.254 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7.568 boenheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting av nye boliger i juli 2023 er 25 prosent under juli 2022, og igangsatte nye boliger hittil i år er på 6.528 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022.

Igangsettingen per boligtype hittil i år viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 42 prosent under og leiligheter er 51 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 2.165 eneboliger, 1.252 småhus og 3.112 leiligheter hittil i år.

Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18.427 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Antall solgte nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2022. Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er på 2.006 enheter, som er 54 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent under samme periode i 2022. Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er på 4.008 enheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode.