Ingen grunn til bekymring kommende vinter

-Fyllingsgraden i norske vannmagasiner gir ingen grunn til bekymringer for kommende vinter, sa konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter på Statnetts Høstkonferanse.

Samtidig påpekte han utfordringer både på nordisk, nasjonalt og regionalt nivå i tørre år og varslet store investeringer i sentralnettet i årene som kommer. Ved et ekstremt tørt år er ikke importkapasiteten tilstrekkelig til å møte det norske forbruket. Det er behov for både økt kraftproduksjon og ledninger og kabler ut mellom Norden og landene omkring. Regionale forhold gir likevel den største utfordringen, mente Hoelsæter, og trakk spesielt fram forventet kraftsituasjon for 2010 i Midt-Norge. Norge trenger ny kraftproduksjon på riktig sted. Det vil både redusere behovet for utbygging av ledningsnett og øke forsyningssikkerheten så vel nasjonalt som regionalt. Les flere energinyheter på: www.energisk.no