Ingen endring i byggekost

Byggekostnadene for boliger viste ingen endring fra april til mai i år og har ligget på det samme nivået siden november i fjor.

Arbeidskraftkostnaden steg med 0,5 prosent, og materialkostnadene gikk ned med 0,4 prosent, melder SSB.

Både byggekostnadene for boligblokker og eneboliger av tre økte 2,2 prosent fra mai i fjor til mai i år. Materialkostnadene steg med 0,7 prosent for boligblokker og med 0,4 prosent for eneboliger av tre i den samme perioden.

Lønnsstatistikk for 1. kvartal 2009 er tatt med i byggekostnadene.