Skisse av Lysaker stasjon. Ill: Fornebubanen

- Ingen dramatikk i redusert bevilgning til Fornebubanen

I forbindelse med revidert statsbudsjett kom det frem at staten reduserer sin bevilgning til Fornebubanen med 200 millioner kroner i 2020.

– Det er ingen dramatikk i dette, da det er en budsjettjustering knyttet til at vi for en tid tilbake flyttet planlagt anleggsstart for Fornebu sør fra juni til oktober 2020, sier kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen til Byggeindustrien.

Hun presiserer at de dermed jobber som planlagt, med oppstart i oktober.

– Justeringen kan nok høres mer dramatisk ut enn den reelt sett er. I proposisjonen foreslås det å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner som følge av forsinket fremdrift for Fornebubanen. Det statlige tilskuddet til prosjektet i 2020 reduseres mot en tilsvarende økning i senere budsjettår, påpeker Fredriksen.

Hun forteller at de nå jobber med forberedende arbeider som prøveboringer, besiktigelser, sjøvannsledninger og så videre.

– Vi planlegger også for å gå ut i markedet med første tunnelentreprise mellom Fornebu base og Lysaker denne uken, og ser frem til anleggsstart, legger Fredriksen til.