- Det er vanskelig å si seg veldig godt fornøyd med HMS-tallene, men i det store bildet er det rimelig tilfredsstillende tall vi kan legge frem for 2018, sier Terje Moe Gustavsen. Foto: Ådne Homleid

Ingen dødsulykker på Vegvesenets prosjekter i 2018

For første gang i historien ble det ikke registrert noen dødsulykker på Statens vegvesens prosjekter.

- Det er vanskelig å si seg veldig godt fornøyd med HMS-tallene, men i det store bildet er det rimelig tilfredsstillende tall vi kan legge frem for 2018. Vi hadde ingen dødsulykker, men seks personskader med mulige varige mèn, sier Terje Moe Gustavsen til Byggeindustrien. Ha la frem HMS-statistikken på Arctic Entrepreneur 2019 på Gardermoen.

I statistikken kom det videre frem at det var 36 personskader med mer enn ti fraværsdager og 37 personskader med mindre enn ti fraværsdager. Antall skader uten fravær lå på 259, mens antall skader med og uten fravær totalt lå på 338.

Berømmer bransjen
Vegdirektøren berømmer måten bransjen har tatt tak i HMS-arbeidet.

- Dere gjør en veldig bra jobb innen HMS – og vi i Statens vegvesen gjør også en innsats med å piske dere litt. Jeg synes utviklingstendensen ser bra ut, og jeg ønsker å gi en anerkjennelse om at dette går riktig vei, sier Gustavsen.

I dette bildet er det også viktig å huske på den enorme aktivitetsøkningen det har vært innen utbyggingen de senere årene.

Vegdirektøren kunne også varsle om en bedring rundt uønskede hendelser innen sprenging på Vegvesenets prosjekter.

Nye tiltak
I 2018 innførte Vegvesenet som en del av sikkerhetsarbeidet flere nye HMS-tiltak.

Dette ble blant annet innført fra 2018:
* Krav til sjåførkort i kjøretøy med elektroniske fartsskrivere i vinterdriften for kommende vintersesong.

* Fremsnakke personlig sikkerhetsinvolvering i samhandlings- og oppstartmøter i alle prosjekter.

* Innfører krav til splintsikkert glass i maskiner som brukes ved rensk, pigging, sikring av skjæringer og i områder der det er mulighet for å påtreffe forsagere i nye kontrakter i løpet av året.

* Forebyggende tiltak for å unngå arbeidsulykker i høst: Nyhetssak om betydningen av å ha høyt fokus på skadeforebyggende HMS-arbeid i tiden som kommer – tema på byggemøter i alle kontrakter

- Vi er opptatt av at utviklingen vi ser ikke skal være noen hvilepute, men at vi kontinuerlig skal jobbe for å forbedre oss, legger Gustavsen til.