Illustrasjonsfoto: IstockPhoto

- Ingen automatikk at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk

- Der er det ingen automatikk i at trevirke levert av norske leverandører faktisk kommer fra bærekraftig skog. Det skyldes at opprinnelsen til importerte råvarer og produkter ikke alltid er klarlagt og dokumentert.

Dette forteller markedssjef Morten Haugerud i PEFC Norge, som tilhører den norske delen av verdens største skogsertifiseringsordning.

- Bruk av sertifisert tre er et nøkkelelement i offentlig kravspesifikasjoner og private bransjestandarder. Derfor møter du kravet om sertifisert tre som Breeam-Nor, Svanemerket, Norsk Standard for miljøoppfølgingsplan (MOP) og Difi (nå DFØ) sin kriterieveiviser for bærekraftig anskaffelser i offentlig sektor, sier Haugerud i en pressemelding.

Morten Haugerud. Foto: PEFC Norge

Han peker på at prinsippet er at alle bedrifter i hele verdikjeden må være sporbarsertifisert.

– Dersom ett ledd ikke er sertifisert, brytes sporbarhetskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC-sertifisert. Det betyr at garantien om at produktet du holder i hånda virkelig stammer fra bærekraftig skogbruk, bortfaller. I verste fall kan det bety at tømmeret kommer fra avskoging, ulovlig hogst eller ikke-bærekraftig skogbruk, sier han.

- Vi må huske på at kun 13 prosent av skogen på verdensbasis er sertifisert etter prinsippene om bærekraftig skogbruk. Derfor er den eneste måten å sikre seg at trevirket kommer fra skog som er forvaltet på en bærekraftig måte, å bruke materialer der man kan spore trevaren i alle ledd, helt ut til forhandler . Dette gjelder tre til konstruksjon, plater, panel, gulv, vinduer og dører. Ja, alle produkter med tre i seg, sier Haugerud.

Han sier de opplever at kravet til sertifisert tre glipper ute på byggeplassene, på grunn av manglende kunnskap og slapp praksis.

– Det er først når trevirket har korrekt dokumentasjon fra leverandøren at sluttkunden kan være sikkert på at tømmeret kommer fra bærekraftig skog og ikke noe annet, understreker Haugerud.

PEFC-ordningen er et frivillig markedsbasert system der man er avhengig av at sluttkundene etterspør sertifiseringen.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien sier de er positive til PEFC.

– Det er viktig å understreke at stort sett all norsk skog er PEFC-sertifisert og drives basert på prinsipper om bærekraft. Vi er opptatt av å ha krevende kunder, og ønsker at kundene skal etterspørre dokumentasjon for produkter, sier Finstad i en kommentar til Byggeindustrien.

– Bevisste kunder er viktig for å utvikle byggenæringen i ønsket retning og for å støtte opp om samfunnsmål. Treindustrien som representerer leverandører av trebaserte produkter og løsninger fra norske produsenter, støtter opp om PEFC-sertifisert tømmer, sier hun.