Infrastruktur og arbeidslivsbestemmelser trekker ned Norges konkurransekraft

 Norge rangeres som nummer 11 av 144 land i en rangering av konkurransekraft i en undersøkelse fra World Economic Forum.

13.000 forretningsledere i 144 land har deltatt i World Economic Forums spørreundersøkelse. De norske lederne svarer at rigide arbeidslivsbestemmelser er den største hindringen for dem som vil gjøre forretninger her i landet, skriver Dagbladet. Også skattene blir trukket fram som negativt av næringslivslederne.

Sveits topper lista over landene med best konkurransekraft. Deretter følger Singapore, USA, Finland, Tyskland, Japan, Hongkong, Nederland, Storbritannia og Sverige.