Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen/ Fotograf Atle Møller.

Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen/ Fotograf Atle Møller.

Informerte om endringer i veinormalen: – Gevinsten ligger i mer fleksibilitet

31. januar er det høringsfrist for forslaget til endringer i «N100 Vei og gateutforming». Under et informasjonsmøte om høringsforslaget la Vegdirektoratet stor vekt på at endringene som er foreslått først og fremst dreier seg om å øke fleksibiliteten i veibyggingen.