Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Industriledere venter et lavere produksjonsnivå

Norsk industri ser pessimistisk på tiden framover, viser Statistisk sentralbyrås konjunkturindikator, som har falt til -17,5.

SSBs sammensatte konjunkturindikator for industri og bergverk for 1. kvartal 2020 viser et fall i blant annet produksjonsvolum og sysselsetting, som forventes å fortsette i neste kvartal.

Fallet til -17,5 betyr at konjunkturbarometeret ikke har vært lavere siden finanskrisen, ifølge E24.

Til sammenligning lå konjunkturindikatoren for 4. kvartal i 2019 på -0,2.