Rannveig Landet mener det er viktig for byggenæringen å være kjent med størrelsen av utslippene fra import til bygg og anlegg, da det har virkning på de globale klimagassutslippene og på fotavtrykket til norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring. Foto: BNL

- Import utgjør stort miljøfotavtrykk

- Det er overraskende at hele 44 prosent av klimagassutslippene i bygg- anleggs- og eiendomsektoren kommer fra import, sier Rannveig R. Landet, direktør for miljø, energi og klima i BNL, i en kommentar til rapport over klimagassutslipp som kan tilskrives bygg- anleggs og eiendomsektoren.

Asplan Viak har utarbeidet en rapport for BNL over årlige klimagassutslipp som kan tilskrives bygg-, anleggs- og eiendomssektoren i Norge (BAE). Rapporten ser på årlige utslipp fra 2008 -2017 basert på statistikk fra SSB. Rapporten ser i tillegg på importens betydning for klimagassutslipp fra næringen.

– På verdensbasis kalles byggenæringen for 40 prosent-bransjen. Rapporten viser imidlertid at BAE-næringen i Norge står for cirka 15 prosent av de årlige klimagassutslippene, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør for miljø, energi og klima i BNL.

Landet påpeker at hovedårsaken til at utslippene er lavere i Norge er den store andelen fornybar energi som anvendes.

Les rapporten her

Av utslippene i Norge som tilskrives bygg- og anleggssektoren skyldes 22 prosent selve bygg- og anleggsaktiviteten, 22 prosent skyldes eksport til bygg og anlegg, 11 prosent energibruk til drift av bygg og 45 prosent utslipp i andre sektorer som følge av bygg- og anleggsvirksomhet.

– Av sistnevnte er produksjon av byggevarer den største bidragsyteren med 24 prosent av totalutslippene fra BAE. Transport i andre sektorer som følge av bygg- og anleggsvirksomhet utgjør cirka åtte prosent av totale BAE-utslipp. Utslippsintensiteten i sektoren selv (bygg-/anleggsplass) har gått litt nedover de siste årene.

– Det som overrasker oss mest, er den store påvirkningen import har på fotavtrykket. Importen utgjør hele 44 prosent av klimagassutslippene fra næringen hvis vi ser samlet på utslipp generert i Norge og gjennom import, sier Landet.

Landet mener det er viktig for byggenæringen å være kjent med størrelsen av utslippene fra import til bygg og anlegg, da det har virkning på de globale klimagassutslippene og på fotavtrykket til norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring.

– Importen omfatter de samme elementene som utslipp fra andre sektorer som følge av bygg- og anleggsvirksomhet i Norge, men fordelingen er annerledes, sier Landet.

Rapporten er viktig for BNLs videre arbeid med reduserte klimagassutslipp og sirkulær økonomi. 

– Uten gode og pålitelige fakta er det ikke mulig å prioritere hvilke tiltak som er viktigst å sette inn. Rapporten gir oss en god pekepinn og gjør det også klart for oss hvor vi trenger å gå dypere inn i statistikken for å finne detaljer, avslutter Landet.