Illustrasjonsfoto: Byggevareindustrien

Import av byggevarer synker

Importen av byggevarer har gått ned med 7,5 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Samtidig som importen går ned har norske produsenter første halvår en økning på nær 6 prosent i sitt nasjonale salg.

Det viser en fersk rapport basert på statistikk fra SSB, som Prognosesenteret har bearbeidet på oppdrag fra Byggevareindustriens forening.

Størst nedgang fra Storbritannia

Ifølge rapporten viser valutakorrigerte importverdier at import av byggevarer til det norske markedet har gått ned med 7,5 prosent sett i forhold til 2015. Samtidig som importen går ned har norske produsenter per første halvår en økning på nær 6 prosent i sitt nasjonale salg.

Dette kan ifølge Byggevareindustrien tyde på at kronesvekkelsen på mellom 8 og 10 prosent  begynner å gjøre utslag i handelsbalansen, og at norske produsenter tar markedsandeler. Uten valutakorrigering er kroneverdi på importen tilsvarende lik som i 2015.

Importen fra Sverige som vår største handelspartner (1/3 av all import) går ned med 7 prosent, mens den prosentvise største nedgangen er fra Storbritannia og Nord-Irland med 38 prosent.

Samtidig er det en økning på 14 prosent  i import fra Tyskland som også er nest største importland.

Eksport

Eksporten er på samme nivå sammenlignet med i fjoråret. Det er store variasjoner inn mot de ulike markedene men alle de 4 største eksportmarkedene øker mellom 5 og 26 prosent. Det er særlig fallet i eksport til Storbritannia og Kina som gjør at den totale eksporten er på samme nivå som i 2015.

Samlet er bytteforholdet mellom import og eksport av byggevarer på 3,3 så langt i 2016 sammenlignet med 3,5 for samme periode i 2015