Ny bru over Lågen sør for Bølgen ved Teknologiparken. Ill. Statens vegvesen

Implenia tildelt storkontrakt på E134

Implenia Norge AS er tildelt milliardkontrakten på bygging av delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen i Kongsberg

Kontrakten signeres torsdag 7. april på Statens vegvesens prosjektkontor av regionvegsjef Kjell Inge Davik og administrerende direktør i Implenia, Petter Vistnes.

Kontrakten omfatter delstrekning to av tre på utbyggingen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda sørvest for Kongsberg.

Implenia hadde laveste bud på 979,3 millioner kroner eks moms ved tilbudsåpningen midt i februar. Seks entreprenører ga tilbud på denne jobben.

Myntbrua-Trollerudmoen

Det er kontrakten med fire felts vei gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs østsidden av Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, vei i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.

Kart delstrekning Myntbrua-Trollerudmoen 

Tett på bygg og trafikk

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, karakteriserer parsellen Myntbrua-Trollerudmoen som den meste utfordrende i hele prosjektet med blant annet tetthet på bebyggelse, arbeidsplasser, trafikkerte veier og med mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur.

Start til sommeren
Anleggsstart ventes sommeren 2016 med ferdigstillelse

høsten 2019 når ny E134 på strekningen Damåsen-Saggrenda forventes åpnet.

Siste delstrekning av ny E134 gjennom Kongsberg er Trollerudmoen-Saggrenda som lyses ut senere i år.

Disse leverte tilbud på jobben:
Implenia: 979.322,574 kroner 
Hæhre: 1,095.786,844 kroner 
AF Gruppen: 1,233.866,156 kroner 
NCC: 1,254.758,745 kroner 
Skanska: 1,130.498.849 kroner 
Veidekke: 1,151.417.371 kroner

 F.v. prosjektleder E134 Damåsen-Saggrenda Tom Hedalen og byggeleder Myntbrua-Trollerudmoen Ola Håvard Hole, Statens vegvesen ved Lågen der ny bru skal bygges