Fra venstre: Alexander Frostad (Implenia), Astri England Garshol, Harald Halsne, Tom Flattum, Adler Enoksen (Implenia), Emil Orderud, Øyvind Pedersen (Implenia).

Implenia skrev under vindkraftkontrakt til 400 millioner

Arbeidet med bygging av Odal Vindkraftverk er i gang, og nylig ble avtalen mellom utbygger Akershus Energi og entreprenørselskapet Implenia underskrevet på Rånåsfoss i Nes kommune i Viken.

Fakta Odal Vindkraftverk

* Eies av Akershus Energi 51 prosent og KLP 49 prosent

* Investeringsramme: Inntil 2 milliarder NOK

* Beliggenhet: Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune

* Størrelse: 23 vindturbiner på Songkjølen og 11 på Engerfjellet

* Installert effekt: 160 MW

* Årlig produksjon: 500 GWh – tilsvarer strømforbruket til 31.000 husstander

* Byggeperiode: mai 2020 til desember 2021

Avtalen mellom Implenia og Akershus Energi har en verdi på nærmere 400 millioner kroner, og arbeidet omfatter utbedring av eksisterende veier og bygging av nye samt fundamentering av turbinene, skriver Akershus Energi og Implenia i en pressemelding.

– Vi er trygge på at Implenia vil utføre arbeidet på Songkjølen og Engerfjellet på den aller beste måte og sørge for at prosjektet er vel i havn i løpet av 2021, sier Emil Orderud, direktør for Akershus Energi Vind og daglig leder av Odal Vindkraftverk.

Implenia har lang erfaring med bygging av bruer, tunneler og kompliserte infrastrukturprosjekter i det norske markedet. Administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge er fornøyd med at de nå fikk muligheten til å bygge vindkraftpark for Akershus Energi.

– Dette prosjektet er et veldig spennende oppdrag, og vi er veldig glade for at vi skal være med på å bygge vindkraftparken på Songkjølen og Engerfjellet. Vi er også opptatt av å bruke lokale underleverandører der det er mulig, sier Aaland.

Implenia vil de nærmeste dagene etablere et anleggskontor midt i Sand sentrum, hvor også Akershus Energi oppretter avdelings- og informasjonskontor til høsten, står det i pressemeldingen.