Fra venstre: John Stangeland (konsernsjef NorSea), Geir Ims (styreleder WWJ) og Audun Aaland (direktør Implenia offshore wind). Foto: Lars Idar Waage/ Implenia
Fra venstre: John Stangeland (konsernsjef NorSea), Geir Ims (styreleder WWJ) og Audun Aaland (direktør Implenia offshore wind). Foto: Lars Idar Waage/ Implenia

Implenia og WindWorks Jelsa satser sammen på betongfundamenter til havvind

Implenia og WindWorks Jelsa har signert en avtale for å etablere en konstruksjonsbase og produsere betongfundamenter til den flytende havvindindustrien på Jelsa i Suldal kommune.

Implenia og WindWorks Jelsa signerte mandag en investerings- og aksjonæravtale for å utvikle og etablere en storskala base for produksjon av betongfundamenter og sammenstilling av flytende havvind i Europa. Ved signering av investerings- og aksjonæravtale vil Implenia og Norsea Impact bli likeverdige minoritetsaksjonærer i WindWorks Jelsa (41 prosent hver), skriver Implenia i en pressemelding.

Den første preproduksjonsfasen skal vare fra 2023-2026, og vil kun kreve begrensede økonomiske investeringer. I den signerte avtalen forplikter Implenia seg til to mindre investeringstransjer i 2023 og 2024.

Ambisjonen til WindWorks Jelsa er å bli en nøkkelpartner innen den voksende flytende havvindindustrien på tvers av Europa ved å produsere fundamenter og vindturbiner med en total produksjon på 1 GW per år. I praksis kan 1 GW forsyne opp til fire millioner husstander årlig. Implenias ambisjon for samarbeidet med WindWorks Jelsa er å tilby store k betongunderstell for flytende havvind. Implenia kommer til å bruke sin interne spesialistkompetanse innen design og planlegging, i tillegg til strategi og markedstilnærming.

Prosjektet mellom partene vil etter planen bli utviklet i flere faser mellom 2023 og 2032, som ved full utbygging vil representere et produksjons- og sammenstillingsområde på 800.000 kvadratmeter

- Flytende havvind er et spennende nytt felt innen fornybar energi, et felt der Implenia vil være i stand til å iverksette våre kjerneverdier som bærekraft, smidighet, samarbeid og integritet. Produksjon av betongfundamenter for vindturbiner kommer til å være helt avgjørende hvis vi skal oppnå en vellykket overgang til grønn energi, sier Implenias Head of Division for Civil Engineering, Christian Späth i meldingen.