Ill. Statens vegvesen

Implenia Norge signerte veiprosjekt

Implenia Norge har signert et nytt prosjekt for motorvei, gang- og sykkelvei og betongkonstruksjoner utenfor Skien i Telemark.

Kontrakten til en verdi av 323 millioner kroner ble signert med Statens vegvesen mandag.

Kontrakten ble signert på byggherrens kontorer i Porsgrunn. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland fase 1, og er fullfinansiert av staten.

Prosjektet omfatter 3,5 km ny trefelts vei i dimensjoneringsklasse H5, som gjelder motorvei med planskilte kryss med øvre fartsgrense 90 km/t. Motorveien går gjennom nedhugget skogsområde og kulturlandskap. I tillegg skal det utbedres 1,6 km eksisterende vei og bygges ny gang- og sykkelvei fra Geiteryggen og videre langs fv. 353. Åtte betongkonstruksjoner skal lages, deriblant Klovholtbrua på 240 meter, Kirkebekkenbrua på 126 meter og Skjelbredstrandbrua på 80 meter, to miljøtunneler på 90 meter og 30 meter, en kulvert for gang- og sykkelvei og to bekkekulverter. Det skal også bygges to rundkjøringer, to T-kryss og et X-kryss, samt mindre omlegginger og tilpasninger av eksisterende veinett.

Det er gravd ut tre kulturminner i veilinja og det er mange kulturminner i området som det er viktig å ta vare på i anleggsfasen. På et punkt krysser også den nye veien innflygningssonen til Geiteryggen flyplass, som gjør at det må tas spesielle hensyn til blant annet kraner og lys. Den nye veien krysser også inntakstunnelen på en vanntunnel fra Norsjø til Herøya industripark, noe som stiller strenge krav til arbeidene i nærheten av dette.

– Det er spennende å få være med på et så stort prosjekt for en viktig og voksende region som Grenlandsområdet. Vi gleder oss til å starte på arbeidene med ny riksvei, og ser fram til samarbeidet med byggherre og underentreprenører, forteller administrerende direktør i Implenia Norge, Stig Ingar Evje.

Prosjektet starter opp i februar 2017, og arbeidene skal være ferdig vinteren 2018. 

Bak fra venstre: ordfører i Skien, Hedda Foss Five; fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid; ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss; ordfører i Siljan, Kjell Abraham Sølverød; prosjektleder i Statens vegvesen, Roar Gärtner. Foran fra venstre: administrerende direktør i Implenia Norge AS, Stig Ingar Evje; regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik og vegavdelingsdirektør i Statens vegvesen Telemark, Kjell Solheim. Foto: Elin Fykerud Johannessen, Statens vegvesen