Statens vegvesen måtte justere antall trafikkdødsfall i februar. Tallet ble derfor ikke rekordlavt likevel, opplyser avdelingsdirektør Guro Ranes. Foto: Emilie Holtet / NTB
Statens vegvesen måtte justere antall trafikkdødsfall i februar. Tallet ble derfor ikke rekordlavt likevel, opplyser avdelingsdirektør Guro Ranes. Foto: Emilie Holtet / NTB

Ikke rekordlavt antall trafikkdødsfall i februar likevel

Statens vegvesen rapporterte først at kun én person døde i trafikken i februar, noe som var et rekordlavt antall for denne måneden. Nå må dette korrigeres.

I ettertid fikk Vegvesenet beskjed om at to personer senere døde på sykehus etter trafikkulykker som fant sted i februar. Tallet ble dermed tre.

– Etter at vi la ut pressemeldingen den 1. mars har vi dessverre fått melding om to etter-rapporterte dødsfall i februar. To trafikanter døde på sykehus i dagene i etterkant av tidspunktet for to ulike ulykker, skriver Guro Ranes, avdeling for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til NTB.

– Opplysningen om at vi aldri har hatt færre drepte i trafikken i februar, stemmer derfor ikke lenger, skriver hun.

Tallene som Vegvesenet publiserer ved månedsskiftet, er alltid foreløpige. I løpet av året er det alltid noen som dør på sykehus (innen 30 dager) etter at ulykken skjedde.

Politiet rapporterer også om dødsfall som skal ut av statistikken, siden selvmord og sykdom eller illebefinnende ikke regnes som drepte i veitrafikkulykker.

– Det tar ofte litt tid før dette blir avklart, opplyser Ranes.

Vegvesenet endrer ikke på foreløpig statistikk de har gitt ut. De offisielle tallene går inn i rapporteringen fra Statistisk sentralbyrå, som legger ut sin oversikt i slutten av mai.