Ikke i rute til å nå energisparingsmål, men mulighetene er enorme

Ulike instanser i Norge har gjennom mange år arbeidet for at vi må spare mer energi i både nye og eksisterende boliger og bygg i Norge. Mulighetene er store, men det er ikke gjort nok for å hente ut potensialet som finnes. Det er nå helt avgjørende å få på plass nye virkemidler som får flere til å tenke mer på energieffektivisering i sitt rehabiliteringsarbeid.