Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

- Ikke en jernbanesatsing for næringslivet

- Gods- og næringstransporten taper for persontrafikk på jernbane. Det rammer industriutvikling og muligheter til å nå klima- og miljømål, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

- Regjeringen trekker fram jernbane som et satsingsområde i forslaget til statsbudsjett. De fleste tiltakene er rettet mot persontransport, og det ligger ikke inne tiltak og utbedringer industrien har etterspurt. For å kunne flytte store volumer med gods fra vei over på jernbane er det behov for flere krysningsspor, terminalutbygging og elektrifisering. Godstrafikken har blitt salderingspost i budsjettet. Det rammer industri- og næringsutvikling som er avhengig av effektive transportløsninger for å kunne investere, sier Finstad i en pressemelding.

Transporten av skog- og treprodukter i Norge utgjorde i 2017 omtrent åtte prosent av utført transportarbeid på vei i tonnkilometer.

- Gevinsten av å flytte mer transport over på jernbane vil være stor både ved å frigjøre kapasitet på veinettet og i klima- og miljøbesparelser. Mangel på godssatsing undergraver regjeringens egen strategi om at skog og- trenæringen skal være en driver for grønn omstilling, sier hun.