Illustrasjonsfoto: Trond Joelson
Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

IFC 4.3 er vedtatt som ISO-standard

IFC 4.3 nå er formelt godkjent og publisert som en internasjonal standard, ISO 16739-1:2024.

– Standarden sikrer at det er mulig å utveksle og lagre BIM-modeller på et åpent format. Denne utgaven utvidet slik at den også omfatter infrastruktur, fremkommer det via en pressemelding.

IFC, som står for Industry Foundation Classes, er en betegnelse for åpne formater som skal gjøre informasjonsutveksling i byggebransjen enklere og mer oversiktlig gjennom hele byggverkets livssyklus.

– IFC er et "felles språk", og målet er sømløst samarbeid mellom ulike fagfolk, programvareløsninger og -systemer, heter det i meldingen.

IFC ble første gang utgitt som ISO-standard i 2013. I 2016 ble den også utgitt som europeisk standard (EN) og dermed også som Norsk Standard NS-EN ISO 16739-1:2016.

Standarden ble opprinnelig utviklet til å omfatte bygninger. Den har nå blitt utvidet slik at den også omfatter infrastruktur som vei, bane, bruer og havner. En utvidelse som også skal omfatte tunnel, er under utvikling.

Den nye utgaven av standarden har tittelen ISO 16739-1:2024 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema.

– Den er utviklet av buildingSMART International med bred deltakelse fra internasjonalt fagmiljø i tett samarbeid med ledende programvareselskaper. Norske eksperter fra buildingSMART-miljøet i Norge har vært aktivt med i arbeidet. Spesielt har buildingSMART Norge vært aktive med innspill til utviklingen av versjonen IFC 4.3, sier domeneleder Jan Erik Hoel i Trimble, i meldingen.

I 2022 ble standarden sendt til ISO og CEN for godkjenning og mulig utgivelse som internasjonal og europeisk standard Det kom inn en flere kommentarer som ble løst i et samarbeid mellom eksperter fra buildingSMART, CEN og ISO. Standarden har nå vært gjennom alle kvalitetssikringsrutiner og ble publisert 22. mars. Den vil også fastsettes og publiseres som Norsk Standard, NS-EN ISO 16739-1:2024.

– Miljøene rundt samferdsel og annen infrastruktur i Norge har for alvor tatt åpen BIM-standardene til seg. Det er derfor svært positivt at vi nå får en IFC-versjon som er optimalisert for deres bruk. Tatt i betraktning at dette er en internasjonal standard utviklet av fageksperter fra hele verden har utviklingen vært svært effektiv. IFC 4.3-standarden er utviklet i tett samarbeid med programvareutviklerne, så det bør ikke ta lang tid før vi ser buildingSMART-sertifisert programvare for IFC 4.3», sier Steen Sunesen, leder av buildingSMART Norge.

– Bane Nor har bidratt i utviklingen jernbanedelen i standarden gjennom arbeidet i buildingSMART International. Bane Nor kommer til å still krav til bruk av IFC 4.3 framover, og har en beslutning i utbyggingsdivisjonens ledergruppe om dette. Videre er Bane Nors KIM (krav til informasjonsmodellering) bygget på denne standarden. Vi ser ferdigstillelsen av standarden som et stort fremskritt for BEA-sektoren, og det vil bistå oss i vårt arbeid med informasjonsstandardisering, sier Kristin Lysebo, leder av seksjon BIM og geomatikk i Bane Nor.

– Det er en viktig milepæl at IFC 4.3 som også omfatter infrastruktur nå publiseres som en ISO-standard. Standard Norge leder sekretariatet i BIM-komiteene i både CEN og ISO. Sammen med norsk ledelse av komiteene har det gitt Norge en unik mulighet til å påvirke utviklingen av BIMstandardiseringen i Europa og internasjonalt. Dette har gitt muligheter for både næringen og forvaltningen i Norge og bidrar til at BIM-standardiseringen støtter norske interesser. BIM-standarder er viktig for å fremme bærekraftig bygging og redusere bygningers miljømessige fotavtrykk ved å gjøre det mulig å evaluere og optimalisere bygningers bærekraftige ytelse gjennom hele livssyklusen, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.