Fungerende avdelingsdirektør i Statsbygg og styremedlem i SfS BA Tanja Dugstad (t.v.) og daglig leder Lene Jønsson var fornøyde med den brede deltakelsen fra byggenæringen.

Idemyldring for bedre sikkerhet i byggenæringen

50 deltakere fra hele næringskjeden bidro med konkrete forslag og innspill, da Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) inviterte til sin aller første workshop.

– Dette er den første store samlingen der vi har invitert næringen til en workshop, selv om vi har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet sammen en stund om fallulykker. Vi er veldig fornøyd med at så mange deltar, særlig fordi deltakelsen er bred og omfavner hele målgruppa vår, sier daglig leder Lene Jønsson i SfS BA.

Forpliktelser og samarbeid
SfS BA ønsker å bidra til en sikrere næring gjennom forpliktelser og samarbeid. Workshopen hadde som målsetning å få innspill fra næringen på hva den mener er viktig å sette fokus på. 

– Den store suksessfaktoren er at aktørene forplikter seg både til å delta og til å etterleve det vi i fellesskap blir enige om. Det er lov å være uenig i prioriteringen av målene, vi trenger diskusjoner. Noen er kan hende opptatt av én ting, andre av noe helt annet. Men det kan kanskje føre til at vi kan sette i gang mer arbeid, understreker hun.

Jønsson forteller at det allerede er i gang et arbeid med å få på plass en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygg- eller anleggsplass. Mange entreprenører har utviklet egne kurs, men nå går altså flere av de største sammen for å utvikle en felles plattform.

Fire problemområder
Det var en kort presentasjon av det som næringen opplever som fire problemområder; fallulykker, gardintrapp eller bukk, sikkerhetsindikatorer og prefabmontasje.

Men noen inviterte brakte også sine hjertebarn til torgs. Og hadde synspunkter på hva de definerte som viktige i sitt arbeid, og som de gjerne ønsket tatt opp i en arbeidsgruppe. Etterpå var det fri tankeflyt i en workshop med inndelte grupper.

– Vi i styret setter oss ned og sorterer de innspillene vi får inn. Målet er å få i gang noen arbeidsgrupper som kan utarbeide mandater, sier Jønsson.

Flere av de forslagene som ble lagt frem i plenum, var som forventet, mente Jønsson.

– Men det var med enda mer engasjement og med mere lyst til å få til noe enn vi hadde håpet på. Lysten til å lære av andre, men også viljen til å dele er tydelig hos alle. Vi i styret mener at dersom vi skal få til noe må vi ha med ildsjeler – fanebærere – som brenner for noe.

Tanja Dugstad, fungerende avdelingsdirektør i Statsbygg og styremedlem i SfS BA, mener innspillene underbygget behovet for samarbeid og sikkerhet.

– De viser at workshopen var et velkomment tiltak, avslutter Dugstad.