Kristin Skogen Lund fra NHO og Gerd Kristiansen. 

- I kveld har vi sammen reddet mange norske arbeidsplasser

- Vi er tilfreds med at de sentrale lønnstilleggene fortsatt går ned, for tredje året på rad, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Rammen for mellomoppgjøret er at det ikke vil bli gitt et generelt kronetillegg. Det gis 1,75 kroner i lavlønnstillegg.

- Deler av norsk økonomi bremser, og lønnsforskjellen til landene vi konkurrerer med er blitt for stor. Da er det nødvending at LO og NHO finner gode og ansvarlige løsninger. Det har vi gjort i kveld, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Ytterst moderat lønnsvekst

- Selv om den generelle lønnsveksten er ytterst moderat, skulle vi gjerne sett at tilleggene for bestemte grupper ble lavere. Dette har vært det mest utfordrende i årets forhandlinger, fordi disse tilleggene treffer bransjer, bedrifter og arbeidsplasser som allerede sliter med lønnsomheten, sier Skogen Lund.

- Vi har strukket oss langt og mulighetsrommet var lite. Men det var viktig for oss å unngå brudd og mekling, med den usikkerheten det ville medført for våre medlemmer, sier hun.

Årslønnsvekst på 2,7 prosent

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015. Det betyr at de virksomheter som har lokale forhandlinger – basert på de fire kriterier for lokal lønnsdannelse - kan legge til grunn et eventuelt lokalt tillegg på 1,2 prosent.

Partene har i utarbeidelsen av anslaget for lønnsrammen forsøkt å ta tilstrekkelig hensyn til situasjonen i norsk økonomi.

Les også:
Hva betyr lønnsoppgjøret og ny arbeidsmiljølov for din bedrift?

Full enighet i lønnsoppgjøret