Olje- og energiminister Terje Aasland opplyser til Dagbladet at regjeringen snart vil sette ned et utvalg som skal se på strømprisen.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland opplyser til Dagbladet at regjeringen snart vil sette ned et utvalg som skal se på strømprisen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I februar nedsettes nytt utvalg som skal se på strømprisen

I februar nedsetter regjeringen et utvalg som skal se på hva staten kan gjøre for å få ned strømprisen, skriver Dagbladet. SV mener arbeidet burde vært i gang.

– Vi jobber nå med å utarbeide et mandat og sette sammen et utvalg for å se på prisdannelsen, både hvordan den foregår og hva vi kan gjøre innenfor EØS-avtalen. Det er et nødvendig og viktig arbeid når vi ser hva som skjer rundt oss når EU ser på sine markedsmodeller, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagbladet.

Ifølge Dagbladet blir utvalget satt ned kort tid etter at energikommisjonen kommer med sin rapport 1. februar.

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken mener utredningen burde vært satt i gang for lengst.

– Det er ingen grunn, slik vi ser det, til å vente på energikommisjonen, for oss kunne den kommet i gang umiddelbart i fjor høst, sier han.

Ifølge ham satt det langt inne for regjeringen å opprette et slikt utvalg.

– Vi jobbet hardt for å få gjennomslag for dette, og initiativet kom fra SV i forbindelse med det ekstraordinære strømmøtet i Stortinget 19. september, sier han.