I 2019 ga Bane Nor kontrakt til selskap med familiebånd til daværende konserndirektør Einar Kilde. Regningen endte på 56,3 millioner. Illustrasjonsfoto: Frode Aga
I 2019 ga Bane Nor kontrakt til selskap med familiebånd til daværende konserndirektør Einar Kilde. Regningen endte på 56,3 millioner. Illustrasjonsfoto: Frode Aga

I 2019 gikk Bane Nor-kontrakt til selskap med familiebånd til konserndirektør – regningen endte på 56,3 millioner

Fra oktober 2018 til sommeren 2019 var Freyr-topp Einar Kilde utbyggingsdirektør i Bane Nor. I denne perioden fikk et konsulentselskap der Kildes bror var toppsjef, to millionkontrakter med Bane Nor. Brødrene erklærte seg inhabile, men ekspert mener det likevel kan oppstå habilitetsutfordringer.