Leilighetsbygg og hytter ved Skarsnuten i Hemsedal Skisenter. Foto: Halvard Alvik / NTB

Leilighetsbygg og hytter ved Skarsnuten i Hemsedal Skisenter. Foto: Halvard Alvik / NTB

Hyttesalget kraftig ned i første kvartal

Ikke siden 2003 har det blitt omsatt færre fritidseiendommer i første kvartal i Norge, viser tall fra SSB.

Til sammen 1.806 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i første kvartal 2023. Det er en nedgang på 24,5 prosent fra samme kvartal i fjor, og vi må helt tilbake til første kvartal 2003 for å se lavere tall. Da ble det solgt 1.407 fritidsboliger.

Alle fylker har hatt en nedgang, ifølge SSB, men omsetningen har gått mest ned i Agder. Her er det solgt 35 prosent færre hytter i første kvartal i år sammenlignet med i fjor. I Innlandet var nedgangen på 29 prosent.

Seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB peker på flere mulige årsaker til lavere omsetningstall, blant annet at høye strømpriser og stigende rente kan ha gjort mulige kjøpere mer forsiktige. Dessuten var det veldig mange som kjøpte fritidsbolig i periode 2020-2022, noe som kan ha bidratt til at antallet har gått ned i 2023.

Totalt ble det omsatt 19.267 selveierboliger og 6.618 borettslagsleiligheter i fritt salg i første kvartal 2023. SSB-tallene viser at salget av selveierboliger på landsbasis har hatt en marginal nedgang på 0,3 prosent. Oslo og Trøndelag har hatt oppgang på henholdsvis 12 og 16 prosent. Viken har hatt en nedgang på 12 prosent. Omsetningen av borettslagsleiligheter gikk opp med 6,7 prosent.