Hydro-partner er etikkversting

Hydro betaler 2,4 milliarder for halvparten av et oljefelt i Brasil. Partner blir det eneste oljeselskapet som er svartelistet av Oljefondet, skriver Stavanger Aftenblad i dag.

Stavanger Aftenblad viser i dag til at det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee er, som eneste oljeselskap, ekskludert fra Oljefondets investeringer. Nå blir selskapet partner med Norsk Hydro i Brasil. Staten eide ved årsskiftet 43,8 prosent av Norsk Hydro. Norsk Hydro legger 350 millioner dollar, eller rundt 2,4 milliarder kroner, på bordet for halvparten av det brasilianske Chinoook-feltet. Hydro blir partner med oljeselskapet Kerr-McGee, som tidligere i år ble ekskludert fra investeringene til det norske Oljefondet på grunn av sine investeringer i det okkuperte Vest-Sahara. Oljefondets etiske råd anser virksomheten til Kerr-McGee som et «særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer» blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess, heter det i begrunnelsen fra daværende finansminister Per-Kristian Foss. - Vi var klar over problemstillingen, men vår vurdering er at Kerr McGee er et profesjonelt og anerkjent selskap, sier informasjonssjef Cecilie Ditlev-Simonsen i Norsk Hydro. Staten er største aksjonær i Norsk Hydro. Ved årsskiftet hadde Staten 42,8 prosent av aksjene i selskapet. Likevel er Staten altså på kollisjonskurs med seg selv i spørsmålet om etikk. Hydro mener at Brasil, i motsetning til Vest-Sahara, er et velregulert oljeregime der det ikke er tilsvarende etiske problemstillinger. Ifølge Ditlev-Simonsen har Hydro ikke diskutert de etiske problemstillingene med Kerr McGee, skriver Aftenbladet. Mer: http://web3.aftenbladet.no/innenriks/okonomi/article236998.ece For flere nyheter om energi, se: www.energisk.no