Hvordan skal fremtidens infrastruktur bygges?

Det skal i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) investeres for svimlende 1.000 milliarder kroner i utbygging av infrastruktur i Norge. Det settes nå store krav fra myndighetene om at effektiviteten må opp i denne sektoren - man skal ha flere meter vei og bane for pengene enn tidligere. 

Det legger dermed også et stort press på næringens aktører til å utvikle seg og møte disse kravene. Både Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier vil komme med nye krav og ønsker når de legger ut sine prosjekter. De vil kunne legge opp kontraktene på en annen måte enn tidligere – og kravspesifikasjonene blir annerledes enn hva man er vant med. Man skal bygge bra, men kanskje ikke mer enn bra nok. Kanskje kan man bygge noe enklere enn tidligere, men likevel møte alle de viktigste kravene. Det er dyrt å bygge ut viktig infrastruktur i Norge – men bevilgende myndigheter ser nå på alle muligheter for å kutte der man kan gjøre dette uten at det går ut over kvaliteten i for stor grad.

Dette handler selvsagt ikke bare om å bygge med en enklere standard, men aller mest om å bygge mer effektivt og raskere enn tidligere. Det betyr i klartekst at tingene må gjøres på en litt annerledes måte enn hva som har vært mest vanlig frem til nå. Dette innebærer blant annet en bedre planlegging, med tidlig involvering av aktørene som skal delta i utbyggingen. Og her snakker vi ikke bare om utførende hovedaktør, men også de viktigste underleverandørene. Får man inn underleverandørene tidligere, de som er spesialister på hvert enkelt fag og produkt, kan man planlegge og gjennomføre utbyggingen på en mer effektiv måte. Det vil ofte være her de store og banebrytende kvantesprangene vil komme - i samspillet mellom byggherre, utførende, rådgiver og underleverandør. Det utvikles nye konsepter i rekordfart om dagen. Mange spennende løsninger presenteres for markedet hele tiden – men slik det er lagt opp i dag er det ikke bare enkelt å slå gjennom i markedet.

I tiden fremover vil det bli annerledes. Med stadig sterkere krav til nyskapning og innovasjon og at man hele tiden må forbedre seg, må man kontinuerlig tenke nytt. Det innebærer selvsagt en langt større grad av prefabrikasjon og det å ta i bruk nye digitale verktøy. Det finnes fortatt et uforløst potensial innen dette feltet. Mange av ekspertene innen dette feltet har sittet og ventet på en utvikling som ikke har kommet - men nå må de kjenne sin besøkelsestid og bli en del av den skapende utviklingen. Dette gjelder gjennom hele verdikjeden.

Det offentlige vil også i årene fremover bruke veldig mye penger på utbygging av vei og bane her i Norge, men de er ikke interessert i å kaste bort unødvendig mye penger på gjennomføringen av prosjektene. Politikerne ønsker mest mulig for minst mulig – og dette vil vi se et stadig sterkere bilde av nå kommer til å tvinge seg frem. Det er bare å ta innover seg de nye kravene og tidene som vil komme.